Anställningsavtal

Vid sidan av kollektivavtal så utgör anställningsavtalet den mest grundläggande rättshandlingen som reglerar anställningsförhållandet. Anställningsavtal kan ingås såväl muntligen som skriftligen, men arbetsgivaren måste inom en månad från anställningens början ändå skriftligen informera arbetstagaren om alla villkor som är viktiga för anställningen.
Anställningsavtal är i grunden som vilket avtal som helst, där arbetstagaren förpliktigar sig att utföra visst arbete mot ersättning. Särskilt vad avser anställningsavtalet är att det inte kan innehålla vilka villkor som helst. Lagen föreskriver ett stort antal begränsningar som primärt ska ge arbetstagaren ett utökat skydd.

Arbetstagare och anställningsavtal

Arbetsrätten innehåller ett stort antal lagar. Primärt innehåller lagstiftningen rättigheter för arbetstagare. Det kan röra sig om rätten att få vara med och bestämma, rätten att inte bli trakasserade, rätten till vissa förmåner och anställningsskydd m.m. Exempel på centrala lagar inom arbetsrättens område är Lagen om anställningsskydd (LAS), Arbetstidslagen, Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och Semesterlagen m.m. Värt att nämna i detta sammanhang är att statligt anställda även omfattas av Lag om offentlig anställning (LOA) som innehåller särskilda bestämmelser.

En grupp som omfattas av särskilda bestämmelser är företagsledare.
Företagsledare anses inte ha behov av samma anställningsskydd som övriga arbetstagare och hör många gånger till det mest svårbedömda när det gäller omfattningen av skyddet. Detta bör framgå tydligt i anställningsavtalet.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell