Anställningsformer

Anställningsformer kan ses som ett slags samlingsbegrepp för de regler och praxis som gäller för en viss typ av anställning. Beroende på den form av anställning som en arbetstagare har så tillämpas olika bestämmelser.
De bestämmelser som är aktuella för de olika anställningsformerna hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS). De rör bland annat anställningstider, skyldighet för arbetsgivaren att ge viss information och uppsägning m.m. Dessa bestämmelser är tvingande till sin natur men avvikelser får göras i kollektivavtal, vilket är vanligt förekommande.

I Sverige finns det idag två typer av anställningsformer – tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Det finns emellertid flera variationer inom främst anställningsformen ”tidsbegränsad anställning

 

Olika typer av tidsbegränsade anställningar

Exempel på variationer inom anställningsformen tidsbegränsad anställning är vikariat, säsongsanställning och allmän visstidsanställning (även kallat ALVA).

En så kallad ”timanställning”, är egentligen varken en egen anställningsform eller en egen variant av tidsbegränsad anställning. En timanställning innebär att arbetstagaren blir avlönad per timme, efter faktiskt arbetad tid. Anställningsformen är inte sällan en tidsbegränsad anställning och närmare bestämt flera på varandra ingångna allmänna visstidsanställningar där arbetstiden avgörs av arbetsgivarens behov. Meddelas således arbetstagaren att den ska arbeta exempelvis tre timmar på tisdagen och därefter 5 timmar på fredagen så ingås separata allmänna visstidsanställningar för dessa tillfällen. Eftersom nya avtal ingås för varje tillfälle så äger arbetstagaren rätt att neka enskilda pass (det vill säga inte ingå anställningsavtal för det/de aktuella passet/passen). Observera emellertid också att det med timanställning också kan avses en tillsvidareanställning på deltid med timlön, varför det är extra viktigt att ha koll på formuleringarna i anställningsavtalet.

Något särbehandlad är den så kallade ”provanställningen”. Anställningsavtal får nämligen träffas om tidsbegränsad provanställning på högst sex månader. Syftet är att just ”pröva” arbetstagarens förmåga att utföra de arbetsuppgifter den tilldelas. Provanställningen övergår till en tillsvidareanställning om den inte avbryts innan prövotidens utgång. Trots provanställningens särställning tenderar den att anses falla in under kategorin tidsbegränsade anställningar.

Vilken anställningsform en arbetstagare har påverkar vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagaren har gentemot arbetsgivaren, varför det är viktigt att, från båda parternas håll, noga överväga vilken anställningsform som lämpar sig bäst givet arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren i övrigt.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell