Bonusar

Bonusar, tillsammans med provisionslön, resultatlön och andra typer av tillägg till grundlön, utgör rörliga lönedelar. De kan alltså variera över tid och är knutna till en arbetstagares individuella prestation eller, som ofta är fallet vid bonus, knutet till resultatet för en viss verksamhet hos arbetsgivaren eller företaget i stort.

 

Olika benämningar och system för bonusar

Kärt barn har många namn och så är även fallet vad avser bonus och andra rörliga lönedelar. Ord som tantiem och ackord förekommer också ibland. Vilka begrepp som används och hur dessa belöningssystem är uppbyggda varierar i stor omfattning. Belöningssystemen är ofta anpassade till arbetsgivarens specifika verksamhet och ordet ”bonus” exempelvis kan ha olika betydelser på olika arbetsplatser. De rörliga lönedelarna brukar gemensamt benämnas rörlig lön och kan antingen utgöra ett litet tillägg till en större grundlön eller vara den helt dominanta löneformen. Syftet med rörlig lön av detta slag är oftast att motivera arbetstagarna till bra prestation eftersom de i större utsträckning kan påverka vad de får ut i lön.

 

Ersättningens storlek

Att komma ihåg i detta sammanhang är att det inte regleras i lag något slags minimilön, det vill säga lägsta tillåtna lön. Arbetsgivaren och arbetstagaren är fria att komma överens om lönens storlek. Arbetsgivaren får emellertid såklart inte ”lura” en arbetstagare, varpå domstol kan ogiltigförklara avtalet.

Utbetalning av lön är en av de mest centrala skyldigheterna som arbetsgivaren har gentemot arbetstagaren. Lönevillkor följer av anställningsavtalet (och inte lag). Lönevillkor kan emellertid förekomma i kollektivavtal.

 

Ändring av bonusar

Har arbetsgivaren kommit överens med arbetstagaren om bonus i anställningsavtalet så kan arbetsgivaren inte ensidigt ”dra in” bonusen. Vill arbetsgivaren således dra in bonusen för arbetstagaren så krävs en överenskommelse mellan parterna.

Skulle utbetalning av bonusar emellertid orsaka arbetsbrist hos arbetsgivaren så kan arbetsbristen leda till uppsägningar. Mot bakgrund av ovan är det vanligt att bonusar regleras i en bonuspolicy eller liknande (ofta i ett slags personalhandbok) där arbetsgivaren förbehåller sig rätten att ensidigt fatta beslut om förändringar i bonusen, när den ska betalas eller om den helt enkelt ska tas bort. Detta görs i stället för att reglera bonus i enskilda arbetstagares anställningsavtal. Arbetstagaren kan således inte kräva en överenskommelse om bonusen skulle förändras eller tas bort.
Det ligger alltså i arbetstagarens intresse att få klart för sig vilka rörliga lönedelar som gäller enligt anställningsavtalet och vilka delar som faller utanför.

Viktigt att komma ihåg är att bonusar och andra rörliga lönedelar är som utgångspunkt såväl pensions- som semesterlönegrundande då de ses som just lön. Detta kan emellertid variera beroende på anställningen, avtalet och eventuella kollektivavtal.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell