Fackförbund och förhandlingsskyldighet

En arbetstagarorganisation (även kallat fackförbund) är kort en organisation som organiserar arbetstagare och företräder dem i relationen till arbetsgivare. Rätten för arbetstagare att organisera sig på detta sätt är grundlagsskyddad (den så kallade föreningsrätten). Rätten tillfaller även arbetsgivare, som kan organisera sig i arbetsgivarorganisationer. Ingen av parterna får vidta åtgärder till skada för den andra parten för att den har nyttjat sin föreningsrätt.

En viktig funktion för fackförbunden är att upprätta och ingå kollektivavtal, där fackförbunden kommer överens med arbetsgivarna om vissa villkor som ska gälla för arbetstagarna på arbetsplatserna. Kollektivavtalen måste vara skriftliga. Det kan röra sig om villkor kring förmåner, arbetstider, försäkringar m.m. Kollektivavtalet har vidare den funktionen att det, som utgångspunkt, förhindrar stridsåtgärder på arbetsplatsen. Som stridsåtgärder ses bland annat strejker och lockouts. Finns ett kollektivavtal på plats så ska det råda fredsplikt mellan parterna.

 

Förhandlingsskyldighet

Förhandlingsskyldigheten följer av förhandlingsrätten för arbetsgivare eller fackförbund. Nyttjar således en arbetsgivare eller ett fackförbund sin rätt att förhandla så uppstår en skyldighet för den andra parten att inställa sig till förhandling. Reglerna kring förhandlingsrätten finner vi i medbestämmandelagen. Förhandlingarna kan primärt delas in i två kategorier – primära förhandlingar och sekundära förhandlingar.

Primära förhandlingar innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att, på eget initiativ, förhandla med fackförbundet innan han fattar vissa typer av beslut. Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet är aktuellt i två olika situationer:

  1. Innan arbetsgivaren fattar beslut om en viktigare förändring av sin verksamhet.
  2. Innan arbetsgivaren fattar beslut om viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör fackförbundet.

Om det rör sig om en viktigare förändring av verksamheten ska arbetsgivaren i princip förhandla med samtliga kollektivavtalsbärande fackförbund. Om det rör sig om enskilda arbetstagares arbets- eller anställningsvillkor så ska arbetsgivaren förhandla med berörd facklig organisation.

Sekundära förhandlingar kan påkallas av fackförbundet i vilken fråga som helst som rör medlem i fackförbundet. Det ska emellertid vara en medbestämmandefråga, dvs en fråga i vilken arbetsgivaren har ensam beslutanderätt. Ett exempel är en daglig arbetsledningsfråga som att arbetsgivaren beordrar övertidsarbete. Förhandlingarna måste röra ett särskilt ärende eller en konkret fråga.

Observera att förhandlingsskyldigheten inte innebär någon skyldighet att komma överens utan främst en skyldighet att inställa sig till förhandling och försöka nå en överenskommelse.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell