Agentavtal

Distributören och Leverantören kan komma överens om att agentförhållande är det som passar dem bäst. Agentförhållandet kännetecknas av att agenten har i uppgift att förmedla huvudmannens varor och tjänster gentemot slutkunder, detta regleras i ett agentavtal. Agenten verkar genom att ta upp anbud för huvudmannen, i vissa fall genomför agenten till och med köp och försäljningar för huvudmannens räkning. Det som är viktigt i sammanhanget är emellertid att agenten själv aldrig ska vara part i ett agentavtal. Agenten ska alltså verka för att ett avtal träffas mellan huvudman och slutkund. Det kan ses som att agenten är huvudmannens ”förlängda arm”.

Agentens ersättning

Agenten erhåller oftast ersättning genom provision. Provisionen utgår på affärer som huvudmannen ingår med slutkund och i vissa fall utgår även efterprovision. Efterprovisionen utgår om en affär som kommit till stånd efter att agentförhållandet tagit slut gjort det på grund av agenten.
Om agenten har fått ensamrätt till ett specifikt område är det dessutom så att agenten har rätt till provision på alla affärer som ingås i det området. Det gäller oavsett om agenten medverkat till att affären kommer till stånd eller inte. Denna regel kan dock avtalas bort genom att huvudmannen uttryckligen i avtal skriver att direktförsäljning är tillåten.

Agentlagen

Agentförhållanden regleras av lag (1991:351) om handelsagentur. Lagen är sprungen ur ett EU-direktiv vilket medför att reglerna ser ungefär likadana ut i hela EU. Agentlagen innehåller en rad olika regler som är tänkta att skydda agenten. Några exempel är regeln om provision under avtalets löptid, de tvingande reglerna om agentens rätt till avgångsvederlag och reglerna om uppsägningstid i agentförhållanden. Även om lagen innehåller en del tvingande bestämmelser innehåller den också en del bestämmelser som är dispositiva, det innebär att de kan avtalas bort av parterna i avtal.

Lagen tar upp en del relevanta frågor men inte alla och den ska inte ses så som heltäckande. Det är fortfarande viktigt att arterna skriver avtal om vad som ska gälla för just deras samarbete. Frågor som parterna kan behöva reglera är tex hur mycket agenten ska ha i provision, frågor om territorium och ensamrätt samt konkurrens och sekretessfrågor.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell