Förmedlingsavtal

Ett förmedlingsavtal ingås mellan två aktörer som vill starta någon typ av samarbete. Vanligtvis rör det sig om en uppdragstagare eller konsult (kan också kallas för förmedlare) och en uppdragsgivare.  Syftet med samarbetet är att förmedlaren ska förmedla en tillgång, antingen till eller från uppdragsgivaren.

Eftersom avtalet inte träffas av någon särskild lagstiftning så är det viktigt att parterna på förhand är överens om en rad saker för att samarbetet ska funka så smidigt som möjligt.

Dels är det viktigt att parterna definierar och är överens om exakt vad det är som ska förmedlas. Det kan antingen vara en tjänst, då är det bra om det finns en tydlig tjänstebeskrivning, eller en produkt, då är det bra om det finns någon typ av instruktion eller manual. För att förmedlingen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt är det viktigt att förmedlaren får konkret information.

Överenskommelser

Parterna behöver också vara överens om hur uppdraget ska gå till, vart förmedlaren ska verka (geografiskt område), hur han ska gå till väga för att få bästa möjliga resultat samt vilket ansvar förmedlaren ska ha för förmedlingsobjektet.

Den för förmedlaren kanske viktigaste aspekten att beakta är vilken ersättning som ska utgå för förmedlingsuppdraget. Det kan tex vara en fast summa som utgår oavsett om förmedlingen är lyckad eller inte, eller så kan det vara en viss procentsats som utgår vid en försäljning. Parterna är fria att själva hitta den lösning som passar dem bäst.

Som i alla andra distributionsavtal är det även i förmedlingsavtal viktigt att parterna reglerar sekretess och konkurrens. Det är viktigt för att parterna ska känna sig trygga med att dela med sig av stora mängder information och know how samt andra företagshemligheter.

Behöver du hjälp med att upprätta ett förmedlingsavtal? Våra jurister är experter på att upprätta förmedlingsavtal. Kontakta oss för skräddarsydd juridisk rådgivning och professionell hjälp.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell