Franchising

En annan relativt vanlig, men lite speciell, distributionsmodell är franchising. Franchising går ut på att en franchisegivare som tagit fram ett särskilt affärskoncept vill dela med sig av detta med hjälp av olika franchisetagare som ska sälja och marknadsföra varorna inom ramen för konceptet. Franchisetagaren får, mot en överenskommen ersättning, rätt att driva sin verksamhet under konceptet och får då också möjlighet att tillgodogöra sig know-how, produktsortiment, metoder samt kanske viktigast, franchisegivarens varumärke och andra kännetecken.

 

Franchiseförhållandet

Franchiseförhållandet är likt återförsäljarförhållandet på det sätt att franchisegivaren ges möjlighet att i eget namn och för egen räkning sälja de givna produkterna eller tjänsterna. Den stora skillnaden är emellertid att en återförsäljare inte på samma sätt är knuten till en särskild modell. Franchiseförhållandet är alltså inte lika fritt utan mer detaljstyrt. Franchisegivaren ges tydliga instruktioner, oftast i ett franchiseavtal, om hur denne ska sköta försäljningen men också den dagliga verksamheten. Hela modellen förutsätter att alla som är en del av franchisesystemet bedriver sin verksamhet på samma sätt och med samma sortiment, utseende på butiker, loggor, marknadsföring etc. Målet är att det ska se ut som att alla franchisefilialer drivs av samma aktör.
Eftersom konceptet är satt på förhand så finns det inte särskilt mycket utrymme för förhandling mellan parterna. Alla ändringar i konceptet behöver godkännas av samtliga franchisetagare, för att bibehålla enhetligheten.


Lagstiftning kring franchising

Det finns en del lagstiftning som rör franchiseförhållanden, den handlar framförallt om franchisegivarens informationsskyldighet inför att ett franchiseavtal ingås. Utöver den lagstiftningen som endast berör en del av verksamheten så finns det inte särskilt mycket reglering. Det ställer krav på parterna i förhållandet att sinsemellan reglera andra viktiga aspekter av förhållandet själva i avtal.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell