Kommissionsavtal

En annan distributionsform som parterna kan överväga är kommission och ingå ett kommissionsavtal. Precis som agenten så har kommissionären i ett kommissionsförhållande i uppgift att förmedla leverantörens varor mot slutkund. Ersättningen erhålls precis som i agentförhållanden oftast genom att kommissionären får provision på all försäljning.

En skillnad i det här förhållandet är dock att kommissionären ingår avtal för egen räkning och handlar i eget namn. Slutkund behöver alltså aldrig få veta att det i själva verket är leverantören som äger varorna. Det som är centralt i kommissionärsförhållandet är att det är kommissionären och kunden som ingår kommissionsavtal, kunden kan därför inte vända sig till leverantören med frågor och klagomål (förutom i vissa särskilda fall).

Ägarförhållandet av varorna

Det är alltid huvudmannen som äger varorna fram till att de säljs, och också huvudmannen som automatiskt blir ägare till nya varor vid ett köp. För att huvudmannen ska ha en trygghet i förhållandet så har han något som kallas ”separationsrätt”. Det innebär att huvudmannen har en säkerhet i kommissionärens lager i händelse av konkurs. Kommissionärens trygghet å andra sidan är att han aldrig behöver oroa sig för att inte få varor sålda, eftersom varor som inte sålts kan lämnas tillbaka till huvudmannen.

Kommissionsförhållandet kan alltså vara fördelaktigt för båda parter. Kommissionären är trygg eftersom han inte behöver bekosta ett lager där varorna förvaras och huvudmannen kan ha många affärsmässiga fördelar genom att anlita en kommissionär som tex har stora kunskaper inom ett särskilt geografiskt område eller segment av marknaden.

Kommissionslagen

Likt agentlagen innehåller kommissionslagen (2009:865) en rad regler som är tänkta att verka som skydd för kommissionären. Det rör sig om regler rörande ersättning (provision) och regler om uppsägningstid och avgångsvederlag. En skillnad mot agentlagen är dock att kommissionslagen inte är sprungen ur ett EU-direktiv vilket innebär att reglerna kan skilja sig från land till land.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell