Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan tas fram mellan två eller fler aktörer som önskar samarbeta avseende ett gemensamt projekt.

För att samarbetet ska fungera så smärtfritt som möjligt är det viktigt att parterna redan på förhand kommer överens om formen för samarbetet samt förväntansbilden.

Innehåll i samarbetsavtal

Något som kan vara särskilt viktigt att ha med i ett samarbetsavtal är en bakgrund. Det är viktigt för att skapa en förståelse kring projektet och vilka roller samtliga parter ska ha samt vad parterna har att förvänta sig av varandra. Bakgrunden kan tjäna som tolkningsbakgrund när andra delar av avtalet ska analyseras och tolkas. Den kan ge stöd i olika bedömningar och förmedla vad parternas initiala syfte med samarbetet var.

Avtalet bör också innehålla detaljerade bestämmelser om hur samarbetet ska gå till. Parterna kan reglera vem som ska göra vad, för att inte riskera missförstånd och dubbelarbete, samt hur och när olika steg i samarbetet ska utföras. Det kan vara fördelaktigt att ta fram en tidsplan med fasta hålltider och delmål. Parterna kan där reglera om och i sådana fall hur de ska redovisa resultatet av samarbetet vid olika tillfällen.

Den kanske absolut viktigaste frågan i ett samarbetsförhållande är frågan om hur resultatet ska fördelas mellan parterna. Det är viktigt att båda parter är överens om detta redan innan samarbetet inleds. Parterna behöver reglera vem som ska erhålla eventuella immateriella rättigheter till resultatet samt vem som ska ha äganderätten. Om rättigheterna ska delas upp är det bra om parterna tydligt skriver hur detta ska ske. I vissa fall kan det tex vara aktuellt att den part som erhåller äganderätt till resultatet ger den andra parten en licens och rätt att nyttja det.

Vidare är det som alltid bra om parterna ingår ett sekretessåtagande så att båda parter kan känna sig trygga med att information de delar inom ramen för samarbetet inte sprids på ett sätt som de inte är bekväma med.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell