Valet av distributionsform

I valet av distributionsform finns det flera olika saker som behöver beaktas.  En viktig fråga att fundera kring är vilket sätt som är det mest effektiva för att produkten eller tjänsten ska få en så stor spridning som möjligt på marknaden, samt hur benägna ni som leverantörer är att släppa kontroll över distributionen. En intresseavvägning behöver göras, i vilken distributörens intressen vägs mot leverantörens. Framför allt bör avvägningen handla om vilka risker de olika parterna är villiga att ta och hur det matchas i olika distributörsformer.

Oavsett vilken form för distribution parterna väljer så är det viktigt att ha ett heltäckande distributionsavtal. Det är kanske särskilt viktigt i återförsäljar- eller franchisesammanhang eftersom det på de områdena inte finns någon tvingande lagstiftning. Det är också viktigt i kommissionärs och agentsammanhang eftersom parterna i sådana avtal kan behöva avtala om avsteg från lagen.

Är du osäker på vilken form du ska välja i valet av distributionsform? Vi på Freja Partner hjälper dig med juridisk rådgivning till ett fast pris.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell