Entreprenadrätt

En entreprenad innebär att en entreprenör och en beställare i förväg gör upp om pris och tid för att färdigställa ett projekt. Parterna behöver då ingå avtal där de i skrift får ned alla väsentliga delar av projektet.

Om beställaren är en konsument så kan det röra sig om en konsumententreprenad som har tvingande regler i Konsumenttjänstlagen. Lagen verkar som ett skydd för konsumenter och det är inte tillåtet att avtala om ett sämre skydd för konsumenten än det som ges i lag. Om beställaren är näringsidkare finns ingen tvingande lagstiftning utan parterna i det kommersiella förhållandet har att förlita sig på avtal och lagar så som Köplagen och Avtalslagen. I en byggentreprenad finns en rad olika entreprenadformer som passar olika bra i olika situationer.

Våra paketlösningar

Affärsjuridiska tjänster till fast pris

Trygghetsavtal

Detta paket är för dig som vet med dig att du någon gång per år behöver juridisk hjälp, om än i begränsad utsträckning.

Vad ingår?

5 h juridisk hjälp att fritt nyttja under året

Juridisk rådgivning

Inkassohantering

Legalroom

870 kr/mån

Beställ

Business

När du vill göra en större inventering av din verksamhet samt skapa förutsättningar att sätta en juridisk grund i ditt företag

Vad ingår?

48 h juridisk hjälp att fritt nyttja under året

Juridisk rådgivning

Inkassohantering

Legalroom

6 780 kr/mån

Beställ

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell