ABS18

Många privatpersoner drömmer om att få bygga en villa eller ett sommarhus från grunden, helt utifrån sina egna preferenser. Ett sådant projekt kan vara väldigt omfattande och eftersom det oftast rör sig om en stor investering för privatpersonen så är det viktigt att ha bra och trygga avtal på plats.

De bestämmelser som reglerar den typen av byggen (småhusentreprenader) återfinns i Konsumenttjänstlagens 51–61 §§. Dessa bestämmelser tas inte upp i hantverkarformuläret utan i ABS18 som tagits fram i samråd mellan Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund och representanter för byggbranschen.

ABS18 är tänkt att fungera som ett komplement till lagen och reglerar mer detaljerat en rad aspekter som är viktiga i konsumentförhållandet. Bland annat så regleras entreprenörens undersökningsplikt, hur fel ska hanteras av entreprenören, olika tidsaspekter som parterna behöver beakta samt hur parterna ska kommunicera och hålla varandra underrättade under avtalets gång.

 

Avtal

Till de allmänna bestämmelserna ABS18 är det viktigt att parterna ingår ett särskilt kontrakt. Där bör de ta upp sådana saker som är specifika för det aktuella bygget samt specificera hur projektet ska utföras ytterligare.

En del av avtalet som är särskilt viktig är beskrivningen av projektet som ska utföras. Beskrivningen sätter ramen för arbetet och också för hur långt parternas ansvar sträcker sig och vad de kan förvänta sig av varandra. Parterna bör reglera vad entreprenören ska utföra, vilket material han ska använda samt exakt vad som ingår och vad som inte ingår i projektet. Eftersom en privatperson kanske inte alltid har den tekniska kunskap som krävs för att framställa en så pass detaljerad beskrivning så kan det vara tacksamt att anlita en sakkunnig som hjälper till. Det är bra att tänka på att entreprenören endast behöver utföra det som avtalats, det är därför särskilt viktigt att alla nödvändiga delar av projektet tas upp i avtalet.

En annan sak som är bra att avtala om på förhand är vem av parterna som ska ansvara för att alla nödvändiga myndighetstillstånd finns på plats. Parterna vill inte riskera att bygget står klart för att påbörjas, men inte kan göra det på grund av uteblivna tillstånd. Sådana tillstånd kan vara dels en bygglovsansökan, dels en kontrollplan. Enligt plan och bygglagen så är det alltid fastighetsägaren och byggherren som ansvarar gentemot myndigheterna.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell