ABT06 och AB04

Eftersom det inte finns någon särskild lagstiftning som reglerar entreprenader och entreprenadarbeten så har byggbranschen själva varit med och tagit fram allmänna villkor som ska gälla i entreprenadsammanhang. Villkoren har tagits fram av BKK (Byggandets kontaktkommitté) och togs fram under 1990 talet. Dessa är väl etablerade inom branschen och används oftast inom alla olika typer av entreprenader där parterna avtalat om att de ska gälla.

AB och ABT-villkoren är exempel på sådana villkor. AB står för allmänna bestämmelser och T i ABT står för totalentreprenad. 06 och 04 står för årtalen då avtalen togs fram.

Till villkoren finns även särskilt framtagna kontrakt. Kontrakten är tänkta att användas tillsammans med villkoren och det finns olika versioner, ett för löpande och ett för fast prissättning.

 

Utförandeentreprenad enligt AB04

AB04 är de allmänna bestämmelser som är framtagna för att reglera parternas förhållande vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader då det rör sig om en utförandeentreprenad. En utförandeentreprenad kännetecknas av att det är beställaren som har allt ansvar för projektering av arbetet. Entreprenören ansvarar endast för utförandet av instruktion. Det innebär att beställaren lämnar en beställning om en särskild lösning eller ett särskilt utförande, och entreprenören har i uppgift att utföra arbetet på det sätt som beställaren bestämmer.


Totalentreprenad enligt ABT06

ABT06 å sin sida är de allmänna bestämmelser som är framtagna för att reglera parternas förhållande vid samma typer av arbeten fast då det rör sig om en totalentreprenad. Att det är en totalentreprenad innebär att det är entreprenören som ansvarar för all projektering av arbetet, samt för utförandet.

Att entreprenören ansvarar för projekteringen innebär att beställaren endast beställer en teknisk lösning av entreprenören, det kan vara en trappa som fungerar på ett särskilt sätt eller ett garage som ska ha en speciell funktion. Entreprenören ansvarar själv för att ta reda på hur den efterfrågade funktionen kan uppnås.

 

De allmänna bestämmelsernas uppbyggnad

ABT och AB bestämmelserna påminner mycket om varandra. Det beror framför allt på att ABT06 bygger på AB04. En del av bestämmelserna är till och med identiska, för att det ska vara enklare för parterna att förstå när det görs ett avsteg från AB. Bestämmelser som avviker från AB04 är markerade i grå färg i ABT06.

Standardavtalen är uppbyggda på så sätt att de innehåller dels fasta bestämmelser dels så kallade täckbestämmelser. Tanken är att de fasta bestämmelserna inte ska röras eller avtalas bort. Täckbestämmelserna är parterna däremot fria att förhandla om och tanken är att de sa lämna spelutrymme för parterna att komma överens om alternativa upplägg. Täckbestämmelserna kan urskiljas genom att de är markerade med en asterisk (*).

Trots att tanken med avtalet inte är att de fasta bestämmelserna ska justeras så är parterna givetvis fria att avtala bort dem också. Parterna bör dock vara medvetna om att det då föreligger en risk för att maktförhållandet i avtalet justeras. Om parterna beslutar sig för att ändra i eller ta bort en fast bestämmelse behöver den tas upp i de administrativa föreskrifterna (under kod AFC.111.). En ändring i täckbestämmelserna behöver endast tas upp under rätt kod och rubrik i AF-delen.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell