ÄTA

I byggsammanhang talas det ofta om ”ÄTA-arbeten”. Ä står för ändring, T står för tillägg och A står för avgående. ÄTA-arbeten är alltså sådana arbeten som behöver utföras utöver de ursprungligen avtalade arbetena. Ett ÄTA-arbete kan uppstå om en beställare tex till en början sagt att denne vill ha ekparkett men under arbetets gång bestämmer sig för  valnöt istället.

Vad är en ÄTA?

Ibland är det svårt att tyda vad som ska anses utgöra ett ÄTA-arbete men en huvudregel är att arbetet ska vara väsentligen kopplat till det arbete som ursprungligen beställts av entreprenören. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det rör sig om ÄTA eller om en kompletterande entreprenad. För att arbetet ska anses utgöra ÄTA ska det vara så att det nya arbetet inte kan utföras ensamt eller isolerat från det ursprungliga arbetet. Om det rör sig om en omorganisering hos entreprenören eller om entreprenören vill ändra sina rutiner eller struktur så utgör arbetet inte ÄTA.

 

För företag

Om beställaren agerar som representant för ett företag och köper en entreprenadtjänst så är sannolikheten stor att entreprenadförhållandet kommer att regleras av AB04 eller ABT06. Där står att en beställare alltid har rätt att få ÄTA utfört, om det beställs skriftligen. I bestämmelserna regleras också att entreprenören alltid har en rättighet att få utföra ÄTA. Det innebär att beställaren inte har möjlighet att anlita en annan entreprenör för att utföra ÄTA-arbetet utan att tillfråga den ursprungliga entreprenören.

 

För konsumenter

I ett förhållande mellan en entreprenör och en konsument så gäller inte de allmänna bestämmelserna. Det förhållandet regleras istället av konsumenttjänstlagen. Entreprenörens rätt att få utföra tilläggsarbeten finns inte i Konsumenttjänstlagen vilket innebär att konsumenten fritt kan välja vem som ska utföra sådant arbete. Rätten för konsumenten att få tilläggsarbetet utfört kvarstår dock.

En annan aspekt som är viktig att beakta i konsumentförhållandet är att definitionen av arbetet skiljer sig något. I Konsumenttjänstlagen talar man inte om ”ÄTA” utan om ”Tilläggsarbete”. Tilläggsarbete är inte definierat men det kan egentligen tolkas som att allt arbete som inte omfattas av den ursprungliga uppdragsbeskrivningen ska anses vara sådant tilläggsarbete.

 

Skriftliga beställningar

Trots att ÄTA eller tilläggsarbete är något parterna kommer överens om under arbetets gång, när det förhoppningsvis redan finns ett avtal på plats, så är det viktigt att parterna skriftligen dokumenterar beställningen. För båda parternas trygghet är det bra om en ÄTA-blankett fylls i (sådana finns för såväl AB-avtalen som för konsumentavtal) och signeras av båda parter. På så sätt är båda parterna överens om vad som ska utföras och vad det kommer att kosta och behöver inte oroa sig för oförutsedda kostnader.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik