Hantverkarformuläret

Förhållandet där en konsument beställer ett entreprenadarbete av en entreprenör regleras av Konsumenttjänstlagen. Lagen är dock allmänt skriven för alla olika typer av tjänster och det är därför viktigt att parterna kommer överens om vad som ska gälla för entreprenaden och vad de kan förvänta sig av varandra.

Ett bra skrivet avtal ska reglera rättigheter och skyldigheter för såväl beställare som entreprenör och ska också ge en detaljerad beskrivning av arbetet och vad som ingår inom ramen för uppdragsbeskrivningen samt vad som inte gör det.

Eftersom det kan vara komplicerat för såväl entreprenör som beställare att ta fram ett avtal från grunden så finns det ett standardavtal som är framtaget i samarbete mellan Sveriges byggindustrier, Villaägarnas riksförbund och Konsumentverket. Avtalet kallas för Hantverkarformuläret och det finns en rad olika versioner varav den senaste togs fram 2017.

 

När ska Hantverkarformuläret användas?

Hantverkarformuläret är ett standardavtal som är tänkt att användas när en konsument anlitar en entreprenör för att utföra olika hantverkartjänster. Det kan röra sig om reparationer, renoveringar eller olika ROT-projekt.

Om parterna under arbetets gång kommer överens om att ytterligare arbete krävs kan de använda sig av en blankett som hör till Hantverkarformuläret och som reglerar tilläggsarbeten.

Om arbetet avser nybyggnad eller tillbyggnad av småhus så är inte hantverkarformuläret det mest lämpliga. Då bör istället ABS18 användas.

 

De allmänna villkoren

Om parterna beslutar sig för att använda hantverkarformuläret så gäller utöver det som parterna kommer överens om även de allmänna bestämmelser som finns i avtalet. I villkoren tas bland annat upp vad som gäller vid fel, om arbetet behöver avbrytas, hur en avbeställning ska gå till och fler frågor. Villkoren bygger till stor del på Konsumenttjänstlagen och hänvisar tillbaka till den flertalet gånger.

Våra jurister är experter på att granska och upprätta avtal. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

 

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell