Samverkansentreprenad

Samverkansentreprenad, eller partnering som det vanligen kallas är inte en egen entreprenadform utan snarare en samverkansform som ofta används av entreprenörer och byggherrar för att på ett strukturerat sätt samarbeta avseende en entreprenads utförande. Partnering kan alltså användas för såväl total– som generalentreprenader.

Partnering kan vara ett alternativ till det traditionella sättet att bedriva entreprenadarbeten på, men det är inte optimalt i alla typer av projekt. I samverkansentreprenad förutsätts näsan att ersättningsformen ska vara löpande alternativt en kombination mellan löpande och fast ersättning.

Partnering har ansetts vara särskilt effektivt i projekt som kräver tekniskt komplicerade lösningar, eller i större projekt där parterna haft problem med att definiera eller konkretisera. Det kan sägas att samverkan lämpar sig bäst för sådana projekt där parterna ser stora risker och osäkerheter samt där de misstänker att kostnaderna riskerar att skena iväg.

Viktigt i samverkansentreprenader är att parterna har ett gott samarbete, en god kommunikation samt tillit till varandra. Alla parter behöver se till projektets bästa och samarbeta för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Det ställer krav på att parterna har en förmåga att inte bara se till vad som är bäst för deras egna företag utan också för alla inblandade parter. Det brukar talas om att parterna behöver arbeta med ”mjuka värden” som tex ärlighet, respekt och öppenhet, transparens men också att alla behöver ha ett stort engagemang.

 

Standardavtal

Likt andra områden så har byggföretagen även på detta område tagit fram ett standardavtal som är lämpligt för parterna att använda sig av.

Syftet med standardavtalet är, precis som med andra standardavtal, att ge parterna en grund att stå på. Det ska ge den grundläggande strukturen för samarbetet, men det är givetvis så att parterna även i detta fall behöver detaljreglera vissa frågor separat samt komma överens om vilka förväntningar de har på varandra och hur de ska få samarbetet att flyta på så smärtfritt som möjligt. Parterna behöver definiera hur ersättningen ska fördelas, hur de ska bemanna uppdraget samt vem som ska göra vad.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell