Styrd totalentreprenad

I en styrd totalentreprenad så har beställaren gett lite mer tydliga direktiv än i en vanlig totalentreprenad. Han har specificerat funktionen ännu lite mer och begränsat entreprenörens valfrihet. Entreprenören är dock fortfarande den som bär det primära ansvaret för att projektera och leda arbetet.

Det är viktigt att entreprenören fortfarande ges utrymme att fatta beslut och entreprenören ska säkerställa att de ställda direktiven inte påverkar projektet som helhet negativt.

Legalroom – din genväg in i juridiken

Portalen Legalroom är alltid öppen. Här hittar du dokumentmallar och kan kontakta våra jurister.

Läs mer om Legalroom

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell