Styrd totalentreprenad

I en styrd totalentreprenad så har beställaren gett lite mer tydliga direktiv än i en vanlig totalentreprenad. Han har specificerat funktionen ännu lite mer och begränsat entreprenörens valfrihet. Entreprenören är dock fortfarande den som bär det primära ansvaret för att projektera och leda arbetet.

Det är viktigt att entreprenören fortfarande ges utrymme att fatta beslut och entreprenören ska säkerställa att de ställda direktiven inte påverkar projektet som helhet negativt.

Legalroom – din genväg in i juridiken

Portalen Legalroom är alltid öppen. Här hittar du dokumentmallar och kan kontakta våra jurister.

Läs mer om LegalRoom

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik