Styrd totalentreprenad

I en styrd totalentreprenad så har beställaren gett lite mer tydliga direktiv än i en vanlig totalentreprenad. Han har specificerat funktionen ännu lite mer och begränsat entreprenörens valfrihet. Entreprenören är dock fortfarande den som bär det primära ansvaret för att projektera och leda arbetet.

Skillnaden mellan styrd totalentreprenad och vanlig totalentreprenad är att i den styra totalentreprenaden har huvudentreprenören en större inverkan på projektets utformning och detaljer. Huvudentreprenören styr ofta utformningen och funktionaliteten av projektet och följer det noga under hela processen.

Styrd totalentreprenad ger huvudentreprenören mer kontroll över projektet och kan vara fördelaktig när det krävs specifik expertis eller när huvudentreprenören har en klar vision för projektet. Denna modell kan också minska risken för ändringar och överraskningar under projektets gång, eftersom detaljerna är mer förutbestämda från början.

Det är viktigt att entreprenören fortfarande ges utrymme att fatta beslut och entreprenören ska säkerställa att de ställda direktiven inte påverkar projektet som helhet negativt.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell