Totalentreprenad

I en totalentreprenad är det entreprenören som ansvarar för projekteringen av arbetet. Beställaren lämnar givetvis önskemål och direktiv, men entreprenören har fria händer att själv avgöra på vilket sätt arbetet ska utföras och vilket tillvägagångssättet ska vara. Det är vanligt att beställaren beställer en funktion eller en idé och att det är entreprenörens ansvar att ta reda på hur denna ska möjliggöras. I en totalentreprenad är det vanligt att parterna använder sig av standardavtalet ABT.

Legalroom – din genväg in i juridiken

Portalen Legalroom är alltid öppen. Här hittar du dokumentmallar och kan kontakta våra jurister.

Läs mer om LegalRoom

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik