Underentreprenad

I en underentreprenad så finns det en huvudentreprenör och ett antal (eller en) underentreprenör. I förhållandet dem emellan är huvudentreprenören beställare och han kan också kallas för ”byggherre” i vissa sammanhang. Huvudentreprenören anlitar underentreprenören för att utföra vissa delar av entreprenaden. Det innebär att underentreprenören och huvudentreprenörens förhållande inte påverkar förhållandet mellan huvudentreprenören och beställaren.

Det är vanligt förekommande att det i avtal mellan huvudentreprenör och beställare regleras att beställaren ska få godkänna samtliga underentreprenörer innan de anlitas.

Underentreprenörer förkommer i såväl totalentreprenader som i utförandeentreprenader och de standardavtal som då burkar användas är AB-U och ABT-U.

Legalroom – din genväg in i juridiken

Portalen Legalroom är alltid öppen. Här hittar du dokumentmallar och kan kontakta våra jurister.

Läs mer om LegalRoom

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik