Uppdragsavtal entreprenad

När parterna beslutar att entreprenören för beställaren ska utföra entreprenadarbete så är det viktigt att de ingår ett avtal som ska reglera det förhållandet, ett entreprenadavtal. Standardformulären (ABT, AB och hantverkarformuläret) med tillhörande allmänna bestämmelser är de vanligast förekommande men är det inget krav att parterna ska ingå just de standardavtalen.

 

Egna avtal

Det är inte helt ovanligt att entreprenören själv tagit fram ett avtal som denne tycker passar bättre. Det allra vanligaste är att entreprenören i sin offert bakar in villkor och att offerten på så sätt fungerar som både avtal och offert. Det är ett smidigt och enkelt sätt att lägga upp avtalsskrivandet på och det gör processen enklare för båda parter. Parterna kan givetvis även i ett egenkomponerat avtal bestämma att de allmänna bestämmelserna i ABT och AB ska gälla ändå, även om de väljer att inte använda sig av dessa avtalsmallar.

Parterna kan även i konsumentförhållanden välja att använda sig av andra avtal än det standardiserade hantverkarformuläret. I det fallet är det viktigt att de är medvetna om att bestämmelser som ger ett sämre skydd för konsumenten inte är tillåtna och att konsumenten alltid är berättigad till det grundskydd som finns i konsumenttjänstlagen, oavsett om det står uttryckligen i avtal eller inte.

 

Viktigt att tänka på i uppdragsavtal vid entreprenad 

Något som parterna ofta glömmer att fästa vikt vid men som är särskilt viktigt i entreprenadavtal är att parterna tydligt måste definiera den tjänst som ska utföras. Inte sällan står det i avtalet en teknisk beskrivning eller bara några få meningar. En utförlig beskrivning är något som gynnar båda parter. Det medför en tydlighet och parterna vet vad de har att förvänta sig av varandra. Helst ska det stå tydligt både vad som ingår i priset, men också vad som inte gör det.

Uppdragsbeskrivningen kommer att sätta ramen för hela samarbetet. Den kommer att ligga till grund för vad som anses vara ÄTA (eller tilläggsarbete) och den kommer också ligga till grund för parternas ansvar och vad som kan anses utgöra ett fel i den utförda tjänsten.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell