Utförandeentreprenad

I en utförandeentreprenad så är det beställaren som ansvarar för projektering. Beställaren tar då fram ritningar och ger en detaljerad beskrivning av vad som ska utföras. Entreprenören ska löpande under arbetets gång ges direktiv av beställaren och ska se till så att slutprodukten är sådan som beställaren angett att den ska vara.

I den här typen av entreprenader brukar parterna använda sig av standardavtalet AB.

Legalroom – din genväg in i juridiken

Portalen Legalroom är alltid öppen. Här hittar du dokumentmallar och kan kontakta våra jurister.

Läs mer om LegalRoom

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik