Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är lite annorlunda och skiljer sig från många andra rättsområden på det sättet att fastighetsrätt behandlar alla frågor kopplade till just den aktuella fastigheten. I de flesta andra rättsområden så avgörs tillämpningen av vilka så kallade rättssubjekt (privatpersoner, bolag m.m.) som agerar i förhållande till varandra. Till exempel så är det vanligt att göra en första indelning avseende övriga rättsförhållanden enligt följande:

  • Offentlig rätt – förhållandet mellan offentliga organ (stat och kommun) och privatpersoner (enskilda).
  • Civilrätt – förhållandet mellan privatpersoner, bolag, ekonomiska föreningar m.m.

Fastighetsrätten har sin egen indelning och brukar delas in i så kallad allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt.

Våra paketlösningar

Affärsjuridiska tjänster till fast pris

Trygghetsavtal

Detta paket är för dig som vet med dig att du någon gång per år behöver juridisk hjälp, om än i begränsad utsträckning.

Vad ingår?

5 h juridisk hjälp att fritt nyttja under året

Juridisk rådgivning

Inkassohantering

Legalroom

870 kr/mån

Beställ

Business

När du vill göra en större inventering av din verksamhet samt skapa förutsättningar att sätta en juridisk grund i ditt företag

Vad ingår?

48 h juridisk hjälp att fritt nyttja under året

Juridisk rådgivning

Inkassohantering

Legalroom

6 780 kr/mån

Beställ

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell