Avräkningsnota

Utom ramen för denna korta framställning faller avräkningsnotor som ska upprättas vid aktieförsäljning där ett värdepappersföretag är inkopplat. Värdepappersföretag är sådana företag som erhållit koncession av Finansinspektionen och för vilka gäller särskilda bestämmelser i lag.

En avräkningsnota är ett slags skriftlig specifikation över köpta eller sålda värdepapper, till exempel aktier. Man kan således säga att avräkningsnotan utgör ett slags kvitto på genomförd aktieförsäljning. Ibland används andra termer för en avräkningsnota, till exempel diskontnota och arbitragenota och, på engelska, contract note och confirmation slip.

Avräkningsnotan utgör även i sig ett avtal mellan säljare och köpare av aktier och används som underlag vid deklarationen, likvidbetalningen och överföringen av aktierna.

En avräkningsnota bör innehålla till exempel följande uppgifter:

  1. Vilka som är parter.
  2. Vilken/vilka aktier som omfattas av affären.
  3. Priset för aktierna.
  4. Överlåtelsedagen
  5. Likviddagen
  6. Parternas underskrifter

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik