Inför överlåtelsen

När vi inom juridiken talar om överlåtelse av företag menas med företag primärt så kallade ”juridiska personer”. En juridisk person är till exempel ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag.
Observera att en enskild firma inte är en juridisk person men ses ändå som ett slags företagsform. Den enskilda firman är starkt sammankopplad med den enskilda näringsidkaren, vilket bland annat ges i uttryck i att firmans organisationsnummer utgörs av den enskilda näringsidkarens personnummer och den enskilda näringsidkaren ansvarar personligen för firmans förpliktelser, såsom avtal och skulder.

 

Olika sätt att köpa företag

I Sverige kan ett företag köpas på två sätt – antingen genom en så kallad inkråmsöverlåtelse (även kallat rörelseöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse) eller en aktieöverlåtelse/andelsöverlåtelse. Kortfattat innebär inkråmsöverlåtelser att hela eller en del av en viss verksamhet i ett bolag (inkråm) överlåts (till exempel maskiner, varumärken, fordon m.m.) medan det vid en aktieöverlåtelse rör sig om aktier i bolaget som överlåts.

Det finns mycket att tänka på inför en företagsöverlåtelse och det är viktigt att man är ute i god inför en sådan. Inte sällan föregås överlåtelse av företag av omfattande förhandlingar, ett utarbetande av en avsiktsförklaring och ett genomförande av en företagsbesiktning (även kallat Due-Diligence [DD]). En företagsbesiktning innebär att det bolag som ska köpas blir föremål för granskning av motparten i syfte att säkerställa att det inte finns några hinder för köpet eller några risker som medför att köpeskillingen behöver omförhandlas eller att köparen vill avstå från köpet. Sådana hinder eller risker brukar kallas ”findings” och kan vara avgörande för huruvida en företagsöverlåtelse bör ske eller inte.

Om du överväger att köpa eller sälja ett företag är det viktigt att du har rätt juridiskt stöd under hela processen. Vi är experter på företagsöverlåtelser och kan hjälpa dig att navigera genom alla de juridiska aspekterna, inklusive avtal och regleringar.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell