Upphovsrätt

Grundtanken med upphovsrätt är att en person (upphovsrättsinnehavare, upphovsrättsperson) som tagit fram ett verk ska vara den som bestämmer hur verket sprids och av vem. Skyddet uppstår i samband med att verket skapas och gäller under skaparens livstid och 70 år därefter. Den som använder verket i strid med upphovsrättspersonens vilja riskerar att göra sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Det finns olika typer av verk som kan skyddas av upphovsrätt men de kanske mest vanliga är datorprogram, musik, texter, bilder, teatrar, och andra liknande verk. Upphovsrätten skyddar inte idéer utan endast konkreta saker. Den skyddar endast sådant som är framtaget av människor och inte sådant som till exempel tagits fram av djur eller robotar.

Upphovsrättens två delar

Själva rättigheten som upphovsrätten utgör kan delas upp i två delar, dels den ekonomiska rätten, dels den ideella rätten. Rätten att begränsa spridning av verket utgör upphovsrättspersonens ekonomiska rätt. Det innebär att upphovspersonen avgör huruvida det får framställas exemplar av verket och om det får spridas till allmänheten. Den ideella rätten ger upphovspersonen en rätt att nämnas när någon förfogar över verket. Den medför också en typ av skydd från att verket ska kunna användas på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som stötande eller kränkande för upphovspersonen.

Hur uppstår upphovsrätten?

Upphovsrätt är ett immaterialrättsligt skydd som kan uppstå automatiskt, någon formell ansökan krävs alltså inte. Förutsättningen för att det ska uppstå ett upphovsrättsligt skydd är att verket i sig uppnår en viss grad av originalitet, så kallad verkshöjd.

Vilka verk som uppfyller den grad av originalitet som krävs måste avgöras från fall till fall. I vissa fall kan det röra sig om väldigt svåra bedömningar och behöver därför avgöras av domstol. En enkel förhållningsregel är att ett verk inte kan anses vara tillräckligt originellt om det är osannolikt att två personer som inte kommunicerat med varandra skulle kunna utforma det på samma sätt.

Vad kan man göra om någon inkräktar på ens upphovsrätt?

Det kanske bästa sättet att lösa en sådan situation på är att parterna hörs vid och försöker komma fram till en lösning tillsammans. Upphovsrättsinnehavaren kanske inte har något emot att verket sprids, om det sker under kontrollerade former och mot en ersättning. I sådana fall kan exempelvis en licensavtalslösning vara passande.

Om parterna inte kan komma överens kan det bli aktuellt med olika typer av sanktioner. Sanktionerna som kan aktualiseras är dels olika typer av straff (böter eller fängelse) dels vite eller förbud att fortsatt tillverka kopior av verket. Den som gör intrång kan också få instruktioner om att förstöra sådana exemplar som tagits fram. Sanktionerna ska säkerställa att upphovsrättsinnehavaren kan känna sig trygg i att den som framställt olagliga exemplar inte längre gör det.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell