Varumärkesskydd

Att ansöka om varumärkesskydd kan vara ett klokt affärsmässigt drag. Genom att skydda varumärket kan du inte bara höja värdet på bolaget på ett effektivt sätt, det bidrar också till att igenkännandet och förtroendet för bolaget stärks. Eventuella samarbetspartners, intressenter och investerare uppskattar och värderar bolaget högre om dess immateriella tillgångar är skyddade.

Vad innebär varumärkesskyddet?

Ett varumärkesskydd innebär en ensamrätt till varumärket. Effekten av den ensamrätten är att det är du (som bolag eller som privatperson) som beslutar över nyttjandet och exponeringen av varumärket. Det skapar en stor kontroll inte bara över vem som nyttjar varumärket men också över på vilket sätt det exponeras. Ett varumärke skyddas vid en registrering i tio år från det att registreringen sker.

Effekten av att någon, som inte getts samtycke, använder ett varumärke som är skyddat är att den personen eller företaget riskerar att begå ett varumärkesintrång. Ett varumärkesintrång kan i fall där parterna inte kommer överens resultera i ett förbud mot användning av varumärket. I de riktigt allvarliga fallen kan det även få böter eller fängelse som konsekvens.

Vad krävs för att få igenom en varumärkesansökan?

För att du ska kunna registrera ditt varumärke är det främsta kravet att varumärket ska ha särskiljningsförmåga. Det innebär att varumärket ska vara unikt. Varumärket får inte heller enbart bestå av ord som beskriver produkten eller tjänsten i fråga, som tex ”svalkande” för läsk.

Om du vill undersöka om ditt varumärke är unikt så är det enklaste sättet att söka på det i PRV:s varumärkesdatabas. Där listas alla registrerade varumärken.

Det finns också situationer där ett varumärke inte nödvändigtvis har särskiljningsförmåga, men att det är så pass välkänt och inarbetat att det ändå kan registreras. Ett varumärke är inarbetat när det är känt och igenkännbart hos en majoritet av varan eller tjänstens målgrupp.

Vad kan utgöra ett varumärke?

Allt som kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke. Det kan alltså vara ord, former, bokstäver, siffror men också utformningen av en förpackning. Eftersom olika saker kan utgöra varumärket så är det alltid bra att konsultera med någon som är kunnig för att eventuellt identifiera ett eller flera varumärken.

Skillnaden på domän och varumärke

Viktigt att tänka på när du ansöker om varumärke (men även innan) är att säkra ditt domännamn. Att du har ett varumärkesskydd innebär nämligen inte per automatik att du också får rätt till domännamnet. Domännamnet är namnet på din webbplats, tex www.frejapartner.se. Det finns alltså inget hinder mot att någon har ditt varumärke som domännamn om det inte används av någon som bedriver verksamhet som konkurrerar med din.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell