IT-projektavtal

Det finns flera olika typer av IT-avtal som reglerar olika tekniska lösningar. Förr kännetecknades IT-avtal av att hårdvaran utgjorde den centrala delen. Med tiden har det emellertid ändrats till att mjukvaran och andra tjänster kopplade till den blivit centrala. Det som framför allt blivit stort på senare tid är att kunder inte längre efterfrågar isolerade tjänster, de efterfrågar lösningar. Helhetslösningar där såväl hårdvara som mjukvara och exempelvis service och andra tjänster ingår. Dessa typer av helhetslösningar levereras ofta inom ramen för ett projekt. Olika parter med olika kompetenser slår ihop sig för att ta fram bästa möjliga produkt.

Ett projektavtal tas oftast fram mellan två parter som planerar att utföra en typ av projekt ihop. Det kan vara ett samarbete som planeras under en längre tid eller ett kortare projekt. Med hjälp av ett projektavtal blir det enklare att förebygga och lösa eventuella problem och samarbetssvårigheter som uppstår under projekttiden. Utöver det så är det också ett bra sätt att skapa och sätta upp gemensamma mål på, vilket i slutändan skapar bra förutsättningar för ett välfungerande samarbete.

Avtalets utformning

Det finns flera olika saker som är bra att tänka på vid skrivandet av ett projektavtal. En av dem är att tydligt definiera de olika parternas roll i projektet. Det bör tydliggöras vem som ska ansvara för vad och hur parterna ska redovisa sina uppgifter gentemot varandra. Det är en grundförutsättning för ett fungerande projekt och bidrar till en effektivitet. Risken för missnöje är stor om parterna inte är överens om vad som ska utföras och vem som ska utföra det. Därtill kan det vara lämpligt att reglera olika hålltider, som tex när delar av projektet eller hela projektet ska vara färdigställda.

En annan viktig del är kostnadsaspekten. Parterna bör reglera hur intäkter ska fördelas. Om de ska fördelas lika eller om de ska fördelas utifrån prestation. Parterna bör därtill även reglera kostnader och vem som ska bära dem samt vem som ska ansvara för faktureringen.

Den sista och kanske viktigaste punkten är att parterna när de skriver sitt avtal bör vara överens om hur de ska samsas om det som projektet mynnar ut i och vem som ska få rättigheterna till det. Om det saknas reglering är det en stor risk att parterna efter genomfört projekt inte kan använda resultaten på det sätt som är tänkt.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell