Licensavtal för mjukvara

Idag är det vanligt att företag antingen använder sig av någon typ av mjukvara eller arbetar med att ta fram mjukvara inom ramen för sin verksamhet. Med hjälp av licensavtal regleras under vilka förutsättningar en licenstagare har rätt att nyttja annans rättigheter. Oavsett om ett  företag äger mjukvaran eller licenserar den så är ett bra licensavtal A och O för att reglera hur tjänsten ska nyttjas och vad som kan förväntas av den.

En mjukvara består oftast till stor del av immateriella rättigheter. Det som kännetecknar just immateriella rättigheter är att de inte är materiella, dvs att de inte går att ta på. En immateriell rättighet ger som bekant en ensamrätt för den som tagit fram ett verk eller en annan immaterialrättighet till att själv nyttja och bestämma över det. En rättighetsinnehavare kan också bestämma sig för att ge andra nyttjanderätt under kontrollerade former, då är ett licensavtal lämpligt.

Licensavtalets utformning

Licensavtalet kan skrivas på flera olika sätt och kan vara med eller mindre omfattande.
De två viktigaste frågorna att beakta är vad som utgör licensobjektet och vilka villkor som ska gälla för licensieringen. Det är inte sällan som objektet består av en rad tekniska beskrivningar som är svåra för gemene man att förstå sig på. Därför är det särskilt viktigt att det definieras på ett tydligt sätt, så att båda parter vet vad som förväntas av mjukvaran och vilken funktion den fyller. Licensavtalet ställer allt som oftast upp olika typer av begränsningar för användaren. Parterna är fria att avtala om olika typer av begräsningar beroende på vad det är för typ av mjukvara men några exempel är:

  • om licensen ska vara exklusiv eller icke-exklusiv (dvs om det ska föreligga en ensamrätt)
  • Olika typer av tidsbegränsningar (den kan nyttjas i en månad eller i ett år)
  • Olika användningsområden (får den nyttjas hur som helst eller bara för vissa särskilda ändamål)
  • Olika användarbegräsningar (hur många användare får nyttja licensen och ska de ha olika behörigheter)
  • Licensavtalet kan antingen vara standardiserat, eller så kan varje enskild licens vara unik utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell