SaaS

SaaS står för Software as a service och är ett samlingsnamn för många olika typer av tjänster. Något som kännetecknar SaaS är att de oftast tillhandahålls via molnet och finns tillgängliga för kunden vid behov eller ”on demand”. Något annat som är kännetecknande är att flertalet kunder körs på samma system till samma version av systemet. Kunderna får därför vanligtvis uppdateringar mycket snabbare än vid traditionell leverans av datorprogram. Leverantören kan genom en uppdatering ge samtliga kunder tillgång till den senaste versionen.

Skillnaden mellan SaaS och andra licenser

För att illustrera skillnaden mellan SaaS och andra typer av licenser så ses SaaS snarare som en prenumeration eller en rätt att använda ett visst system, lite som en licens till en tjänst. Skillnaden är alltså att licensföremålet är en tjänst och inte en licens till en immaterialrättighet som tex ett varumärke.
Vanligtvis så är SaaS uppbyggda så att kunden registrerar sig genom att skapa ett konto i tjänsten. Beroende på hur avtalet är utformat har kunden rätt att registrera en eller flera användare med samma eller olika behörigheter. En SaaS har ofta en väldigt bred tillgänglighet, det innebär att den kan nås från ett flertal olika plattformar, allt som oftast över hela världen.

Tydlig specifikation

När SaaS regleras i avtal är specifikationen och beskrivningen av tjänsten väldigt viktiga. Dessa delar av avtalet utgör grunden för det kunden kan förvänta sig och är ofta också avgörande för felansvaret. Eftersom kunden av en SaaS förväntar sig en stor tillgänglighet kan det vara värdefullt att i avtalet eller genom hänvisning till bilaga införa bestämmelser som reglerar vilka nivåer av service som ska uppnås. En sådan bilaga kallas vanligen för ett SLA (Service Level Agreement). SLA:s främsta funktion är att definiera delar av leveransen och att sedan bestämma vilken nivå av service som enligt avtalet ska uppnås för varje del. Servicenivåer kan antingen vara garanterade och då utgöra grund för vite, eller endast vara av målsättningskaraktär. Vanligtvis kan sanktioner införas för de fall då leverantören inte presterar i enlighet med den servicenivå som valts.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell