Allmänna villkor för köp

Det kan finnas många frågor att reglera kring ett köp. Reklamationsregler. Krav på besiktning av det som köpts. Regler om eventuell ångerrätt. Betalningsplan. Med mera. Ibland hanteras dessa frågor i ett köpeavtal som signeras av köpare och säljare. Ett alternativt sätt att hantera dessa frågor är dock att sammanställa villkoren som rör dessa frågor i en bilaga till köpeavtalet, vilken brukar kallas för ”Allmänna villkor”. Köpeavtalet kan då göras kortare och det brukar i stället endast innehålla de uppgifter som varierar från köp till köp, bland annat vem som köper, vad de köper och vad som ska betalas. Det brukar vara särskilt vanligt om en aktör gör många likadana köp eller försäljningar där likadana villkor ska tillämpas i vart och ett av fallen.

Det kan finnas många fördelar med att skapa och använda allmänna villkor. Till exempel:

  • Ni kan vara säkra på att ni tagit med alla de villkor som är viktiga för er, i varje avtal. Risken för att glömma eller missa något viktigt villkor minskar när ni har en standard att utgå ifrån.
  • Ni kan få lättare att analysera och jämföra era avtal i och med att ni använder likadana villkor i flera avtal.
  • Ni kan få bättre möjligheter att skapa generella interna rutiner som är tillämpliga på fler avtal, när flera avtal regleras av likadana villkor.
  • Ni underlättar administrationen kring skrivandet av avtal då alla variabler som ska fyllas i samlas i en avtalshandling, i stället för att vara utspridda i ett köpeavtal.

 

Fyra steg till allmänna villkor för köp

Att skapa allmänna villkor för köp är en process som kraftigt förenklat kan delas in i fyra steg.

  1. Det första steget är att göra en utredning för att identifiera vilka lagar som är tillämpliga på köpen som planeras. De lagarna utgör ramen för de villkor som sedan kan tillämpas.
  2. Det andra steget är att identifiera om det finns villkor som alltid ska tillämpas samt vilka de villkoren i så fall är.
  3. Steg tre är att identifiera vilka variabler som skiljer sig åt, från ett köp till ett annat.
  4. Det fjärde och sista steget är att sammanställa de villkor som alltid ska tillämpas i allmänna villkor och att skapa en avtalshandling som ska innehålla variablerna (samt hänvisa till de allmänna villkoren som bilaga).

Vi hjälper er gärna att skapa, granska och diskutera allmänna villkor. Varmt välkomna att höra av er!

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell