Att skriva avtal

När man ska ingå och skriva avtal så finns det flera olika saker att tänka på. Några grundläggande saker som kan vara bra att veta är vad ett avtal är, när man i svensk rätt anses ha ingått avtal och vad de huvudsakliga delarna i ett avtal ska vara.

Avtal betyder kort och gott en överenskommelse mellan två eller flera parter, i svensk rätt så är grunden för avtal anbud och accept, detta betyder helt enkelt att den ena parten ger ett förslag på en överenskommelse som en eller flera parter accepterar.

Att tänka på

Vad ska man då tänka på när man ingår avtal? Till att börja med så ska man upprätta skriftliga avtal. Skriftliga avtal är viktiga för att skapa trygghet och tydlighet för samtliga parter, och en förutsättning för långsiktiga affärsrelationer. Ett avtal kan som huvudregel ingås muntligt i svensk rätt, med det finns undantag till denna regel. Det kan också vara väldigt svårt att bevisa vad som man har kommit överens om, varför skriftliga avtal är att föredra. På sin spets är skriftliga avtal ett värdefullt verktyg för att riskeliminera konflikter och i värsta fall kostsamma tvister.

I alla avtal är det viktigt att man har klart för sig vem man ingår avtal med, vem är motparten? Att veta vem man ingår avtal med ter sig kanske som en självklarhet, men det kan i vissa situationer, speciellt i avtal där det är mer än två parter, vara viktigt att reglera vilka som ska ingå avtal.

Sedan behöver man tänka på vad det är som ska avtalas om, vad är det ni vill reglera sinsemellan? Här är det viktigt att parternas förväntande prestation återges på ett tydligt sätt som återspeglar den faktiska affären. Ett bra avtal ska vara balanserat och inte innehålla otydligheter eller oklarheter, då man vill undvika risken för konflikter och tvist.

I ett avtal så ska man också reglera oförutsägbara situationer, här är det allt ifrån att motparten frångår vad denne lovat, till att part inte kan prestera på grund av en oförutsägbar situation, så som strejk eller en pandemi.

 

Specifika avtalsdetaljer

Med breda penseldrag så är det ovan beskrivna viktiga förutsättningar för ett avtal. Den avgörande förutsättningen för ett bra avtal dock, är att skriva ett avtal som är specifikt för den aktuella affären. Det är självfallet så att de ovan beskriva delarna kan se väldigt olika ut beroende på vad för affär det rör sig om. Ett avtal om hyra kommer se annorlunda ut från ett köpeavtal. Att vara parten som initierar till ett skriftligt avtal är en stor fördel då man kan anpassa avtalet både till affären och utifrån vad som är viktigast för en själv.
Vi kan hjälpa dig med att ta fram ett individuellt avtal, granska avtal från din motpart och förhandla om avtalets innehåll.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell