Distansavtal

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är det långa namnet på lagen som ibland kallas för ”distansavtalslagen”. Lagen är en konsumentskyddande lag som blir tillämplig när en näringsidkare säljer varor eller tjänster till konsumenter genom att ingå avtal utanför affärslokaler eller genom att ingå s.k. ”distansavtal”. Ett distansavtal är ett avtal som ingås genom ett organiserat system för träffande av avtal, när kommunikationen sker uteslutande på distans. Ett exempel på när ett distansavtal ingås är när en konsument ingår ett avtal med en näringsidkare genom att göra ett köp i näringsidkarens webbhandel.

Lagen berör flera viktiga frågor i sammanhanget. Bland annat anger den vilken information som behöver lämnas till en konsument både innan och efter att avtal ingås. Den klargör också konsumenters ångerrätt, hur den utövas samt de undantag som finns från ångerrätten. Lagen är indispositiv, vilket innebär att den är tvingande och inte kan avtalas bort. Villkor som är till nackdel för konsumenter i jämförelse med lagen är därför ogiltiga.

Om du är en näringsidkare som ägnar dig åt sådan försäljning som träffas av lagen är det viktigt att du är införstådd med lagens innebörd. Både för att ni ska kunna säkerställa att era villkor inte står i strid med lagen men också för att ni ska kunna strukturera sättet ni ingår avtal på så att det ligger i linje med lagen och att ni når fram med all nödvändig information till konsumenterna.

Hör av er till oss om ni har frågor som rör distansavtalslagen. Vi håller gärna i en utbildning för er.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell