Hyres- och leasingavtal

Både hyra och leasing går i grunden ut på att en hyresgivare erbjuder en hyrestagare att använda en lös sak under en begränsad tid mot en ersättning. Den som inte är intresserad av att äga en lös sak utan bara av att komma åt den lösa sakens funktioner kan genom ett hyres- eller leasingavtal nå just den effekten. Likviditeten ansträngs i regel inte lika mycket av ett hyres- eller leasingavtal som av ett köpeavtal. Med behållen likviditet finns pengar till annat, exempelvis till andra investeringar som kan ta verksamheten framåt. Det kan också innebära att det är lättare att fatta ett beslut om att ingå ett avtal om hyra eller leasing.

 

Förpliktelser i hyresförhållandet

Den mest fundamentala förpliktelsen i ett hyres- eller leasingförhållande brukar ur hyresgivarens perspektiv vara att hyrestagaren betalar avtalad avgift. Det är därför viktigt att klargöra tydligt vilken avgift det rör sig om, vart den ska betalas och när det ska ske. Om förhållandet ska avslutas med att hyrestagaren ska köpa objektet är det viktigt att klargöra hur eventuell köpeskilling beräknas och när den betalas.

Ur hyrestagarens perspektiv är vanligtvis den mest fundamentala förpliktelsen för hyresgivaren att de tillhandahåller rätt sorts objekt, som uppfyller den funktion som behövs. Därför är det viktigt att mellan parterna specificera objektet som ska tillhandahållas, och ibland även den prestanda som behöver finnas. På det sättet kan hyrestagaren förvissa sig om vad denne ska få och hyresgivaren kan få en tydlig specifikation att arbeta mot.

 

Ansvarsfördelning

Även många kringliggande frågor blir viktiga att reglera i ett hyres- eller leasingförhållande. Främst relaterat på olika sätt till att hyresgivaren lämnar ifrån sig något som denne fortfarande äger. En stor fråga är vem som ska ansvara för underhåll och reparation av den lösa saken under hyrestiden. Den frågan inbegriper vem som ansvarar för löpande underhåll, vem som ansvarar för försäkring (och försäkringspremier), vem som ansvarar för eventuella skador samt rutiner för hur skador ska reklameras och hanteras. En annan stor fråga är att hyresgivaren ofta vill ha koll på och kontrollera var saken befinner sig och hur den används. Den frågan inbegriper var (geografiskt) den lösa saken får placeras, hur den får användas och om den ska bära någon synlig märkning.

Vi kan hjälpa er med era hyres- och leasingavtal oavsett om det handlar om att upprätta nya handlingar eller att analysera befintliga handlingar.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell