Konsumentköplagen

Den svenska konsumentköplagen (1990:932) är en lag som gäller när fysiska personer (kallade konsumenter) köper lösa saker för ändamål som inte är näringsrelaterade, från näringsidkare. Både fysiska och juridiska personer kan vara näringsidkare, förutsatt att de anses handla för ändamål som har samband med en näringsverksamhet. Lagen är tvingande, vilket betyder att lagen inte kan avtalas bort och att avtalsvillkor som ger konsumenten sämre förutsättningar än vad som anges i lagen inte är gällande i förhållande till konsumenten. Lagen syftar till att skydda konsumenter mot oskäliga avtalsvillkor.

Ni berörs alltså av lagen om ni är näringsidkare som säljer varor till konsumenter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om hur många viktiga frågor som rör köp ska hanteras. Däribland kan nämnas att lagen ställer upp regler för hantering av dröjsmål, fel, reklamation och skadestånd. Det blir väldigt viktigt för er att känna till lagens effekter då ni behöver anpassa era villkor och sättet ni arbetar mot konsumenter så att både villkor och arbetssätt är förenliga med lagen. Utöver konsumentköplagen kan också lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler bli tillämplig, om ni t.ex. ägnar er åt försäljning till konsumenter via nätbutik.

Om ni känner att ni skulle vilja ha hjälp att förstå konsumentköplagen håller vi gärna i en utbildning för er i ämnet eller diskuterar de frågor ni har. Vi kan även hjälpa er att inventera era befintliga avtalshandlingar för att säkerställa att de ligger i linje med konsumentköplagen.

Nedan finner ni aktuella länkar som kan vara behjälpliga i frågan om kommersiell avtalsrätt.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell