Köpeavtal

Ett köp innebär att en vara byter ägare, från säljaren till köparen. Köparen får i regel betala något för varan. De flesta av oss är involverade i olika sorters köp flera gånger i veckan. Vi handlar mat i livsmedelsbutiker och på restauranger. Vi handlar varor för personlig konsumtion så som kläder och inredning. Ofta är det ganska okomplicerat. Ett köp består dock egentligen av flera viktiga villkor. Dessa brukar avhandlas i ett köpeavtal.

Ett köpeavtal är en juridiskt bindande överenskommelse mellan två parter, en säljare och en köpare, som reglerar villkoren för ett köp. Det kan vara skriftligt eller muntligt, men skriftliga avtal är vanligast och rekommenderas i de flesta fall, eftersom de ger tydlighet och bevis om tvist skulle uppstå.

Köpeavtalet bör alltid åtminstone klargöra de grundläggande delarna av köpet. De grundläggande delarna kan sägas vara vilka parter som är inblandade, vad som ska köpas, när köpet ska genomföras och vad som ska betalas. Det är dock bra, oavsett om man är köpare eller säljare, att också klargöra vad som ska gälla i övrigt. Exempelvis vilka fraktvillkor som ska gälla, hur reklamation ska göras och vad som händer om något oförutsett händer från att man skriver avtal till dess att köpet ska genomföras, som hindrar köpet.

Beroende på vilka parter som är inblandade i köpet och vad det är som faktiskt köps kan särskilda lagar ställa upp regler kring vilka villkor som ska gälla kring köpet. När en konsument är köpare och en näringsidkare är säljare är Konsumentköplagen (1990:932) i regel tillämplig. Om köpet dessutom görs via nätet, vilket är relativt vanligt, kan dessutom lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler bli tillämplig. Det blir alltid viktigt att inför ett köp utreda vilka lagar som blir tillämpliga på köpet. Lagarna kan nämligen begränsa vilka villkor som får användas vid köpet.

Oavsett om ni ska köpa eller sälja hjälper vi er gärna med de frågor som kan uppstå kring köpet.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell