Köpeavtal

Ett köp innebär att en vara byter ägare, från säljaren till köparen. Köparen får i regel betala något för varan. De flesta av oss är involverade i olika sorters köp flera gånger i veckan. Vi handlar mat i livsmedelsbutiker och på restauranger. Vi handlar varor för personlig konsumtion så som kläder och inredning. Ofta är det ganska okomplicerat. Ett köp består dock egentligen av flera viktiga villkor. Dessa brukar avhandlas i ett köpeavtal.

Köpeavtalet bör alltid åtminstone klargöra de grundläggande delarna av köpet. De grundläggande delarna kan sägas vara vilka parter som är inblandade, vad som ska köpas, när köpet ska genomföras och vad som ska betalas. Det är dock bra, oavsett om man är köpare eller säljare, att också klargöra vad som ska gälla i övrigt. Exempelvis vilka fraktvillkor som ska gälla, hur reklamation ska göras och vad som händer om något oförutsett händer från att man skriver avtal till dess att köpet ska genomföras, som hindrar köpet.

Beroende på vilka parter som är inblandade i köpet och vad det är som faktiskt köps kan särskilda lagar ställa upp regler kring vilka villkor som ska gälla kring köpet. När en konsument är köpare och en näringsidkare är säljare är Konsumentköplagen (1990:932) i regel tillämplig. Om köpet dessutom görs via nätet, vilket är relativt vanligt, kan dessutom lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler bli tillämplig. Det blir alltid viktigt att inför ett köp utreda vilka lagar som blir tillämpliga på köpet. Lagarna kan nämligen begränsa vilka villkor som får användas vid köpet.

Oavsett om ni ska köpa eller sälja hjälper vi er gärna med de frågor som kan uppstå kring köpet.

Legalroom – din genväg in i juridiken

Portalen Legalroom är alltid öppen. Här hittar du dokumentmallar och kan kontakta våra jurister.

Läs mer om LegalRoom

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik