Nyttjanderätt

Hyra innebär en nyttjanderätt till en viss egendom. Egendomen kan vara antingen lös eller fast. Exempel på lös egendom är maskiner, fordon, kläder och annat lösöre. Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter. Till en fastighet (och därmed fast egendom) hör även vissa tillbehör såsom byggnader, ledningar, stängsel, buskar och träd m.m. Det som inte är att ses som fast egendom är att ses som lös egendom. Nyttjanderätt till fast egendom kan delas in i flertalet kategorier såsom till exempel arrende, hyra och servitut. Dessa kategorier har i sin tur flertalet underkategorier. Vilken typ av nyttjanderätt till fast egendom det rör sig om har stor betydelse för såväl nyttjanderättshavaren som nyttjanderättsgivaren eftersom de rättigheter och skyldigheter som följer respektive nyttjanderätt varierar och är i många fall tvingande. Här beskriver vi bara hyra.

När det talas om hyra inom fastighetsrättens område rör det sig om hyra av hus eller delar av hus som benämns lägenheter. En lägenhet kan således även utgöra ett hus.

Blir det aktuellt att hyra viss egendom görs så genom avtal – lämpligtvis ett skriftligt sådant. Vad avser hyra av lös egendom så finns ingen tvingande lagstiftning som föreskriver att vissa villkor måste gälla för hyresförhållandet. Om uthyraren emellertid är en näringsidkare och hyrestagaren är en konsument så bör man veta med sig att det finns tvingande konsumentskyddslagstiftning att ta hänsyn till som föreskriver bland annat att avtalsvillkoren inte får vara oskäliga. Viktigt att tänka på i övrigt vad gäller hyresavtalet är att komma överens om vilket specifikt objekt som ska hyras, hur lång hyrestiden ska vara och hyresbeloppet.

Vad avser hyra av lägenhet finns tvingande lagstiftning att ta hänsyn till. Hyra av lägenheter behandlas huvudsakligen i jordabalken, närmare bestämt dess 12:e kapitel. Här delas hyra av lägenheter in i primärt två kategorier – bostadshyra och lokalhyra. För dessa kategorier gäller olika regler. Som orden säkerligen antyder innebär bostadshyra att lägenheten har hyrts ut för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad medan lokalhyra definieras som annan lägenhet än en sådan bostadslägenhet.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell