Anbud

När ett företag beslutat sig för att det kan vara ett bra affärsmässigt drag att delta i en offentlig upphandling så är det dags att börja ta fram ett anbud. Det är viktigt att se till att anbudet lever upp till alla krav och villkor som upphandlande myndighet ställt upp.

Alla frågor som ställts i upphandlingsdokumentet måste noggrant besvaras, det krävs för att ni som företag ska visa att ni uppfyller de uppställda kraven (”ska-kraven”). Det är också viktigt att visa att ni uppfyller tilldelningskriterierna (”bör-kraven”). På så sätt maximerar ni era chanser till ett bra resultat i utvärderingen.

Anbudet måste vara korrekt och fullständigt

Eftersom upphandlande myndighet inte har en skyldighet att låta er lämna kompletterande eller förtydligande information så är det viktigt att ni redan ifrån början lämnat all information som krävs och att den är korrekt.  Era möjligheter att komplettera ett redan lämnat anbud är alltså väldigt begränsade och det kan få som följd att ert anbud förkastas.

Kontrollera att allt ni skrivit är tydligt och förståeligt för den upphandlande myndigheten. I bedömningen har myndigheten endast att ta hänsyn till sådant som står i anbudet, de har alltså inte en skyldighet att beakta sådant som inte står eller som exempelvis insinueras. Om ni reagerar på kraven när ni tar fram ert anbud så kan ni fundera på om de är proportionerliga. Det är nämligen så att krav som ställs ska vara proportionerliga i förhållande till syftet med upphandlingen. Det finns också krav på att du som leverantör ska kunna förstå vad som förväntas av upphandlingen och att den ska vara transparent i vad som efterfrågas.

Läs igenom anbudet en sista gång innan ni skickar in det. Fundera kring om det är enkelt att förstå vad du vill ha sagt samt att ni fyllt i alla krav. Tydlighet är A och O. fundera också kring gom ni använt förkortningar eller branschtermer som kan vara svåra för upphandlande myndighet att förstå.

Lämna in anbudet i tid

Upphandlande myndighet får inte pröva anbud som kommit in för sent. Det är ni som lämnar anbud som har som ansvar att se till att anbudet kommit in i tid. All kommunikation avseende upphandlingen ska ske elektroniskt och därför ska även anbudet lämnas in elektroniskt (förutom i undantagsfall). Tänk på att om det är krav på att anbudet ska lämnas in elektroniskt, och ni väljer att lämna in på annat sätt får myndigheten inte beakta ert anbud.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell