Upphandlingens syften

Offentlig upphandling har ett huvudsakligt syfte att säkerställa en öppen, rättvis och konkurrenspräglad process för att tilldela kontrakt för varor, tjänster eller byggentreprenader av offentliga myndigheter eller enheter. Det finns flera intressen som ska säkerställas med hjälp av offentlig upphandling:

  • Skattemedel ska hushållas med på ett kostnadseffektivt sätt
  • Den fria rörligheten inom EU ska främjas
  • Konkurrensbegränsande köp ska förhindras
  • Små företag ska ges möjligheter att samarbeta med offentlig sektor
  • De aktörer som erbjuder bäst villkor ska vinna

Med tanke på hur upphandlingsprocessen är utformad så minskas också möjligheterna till korruption, det beror främst på att regelverket ställer upp höga krav på transparens och insyn i hela upphandlingen.

Upphandlingsförfarandet ger också en möjlighet för offentliga aktörer att med hjälp av olika styrmedel främja samhällsmål och på så sätt främja bolag som satsar på hållbarhet och innovation.

Reglerna vid offentlig upphandling

Upphandlingslagstiftningen syftar till att reglera förfarandet vid upphandling och bygger på fem grundläggande principer. Den reglerar alltså inte vad som ska köpas utan på vilket sätt processen ska gå till.

Reglerna för offentlig upphandling är sprungna ur ett EU-direktiv. Det innebär att väsentligen samma lagstiftning gäller inom hela EU. För mindre upphandlingar, som hamnar under ett sk ”tröskelvärde” har länderna getts större frihet att bestämma själva.

Sammanfattningsvis är den offentliga upphandlingens syfte att skapa en rättvis och konkurrenskraftig miljö där offentliga myndigheter kan få tillgång till de bästa möjliga produkterna och tjänsterna till rimliga priser.

Nöjda kunder

Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

Läs mer om samarbetet

Vi kan affärsjuridik

Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

Affärsjuridik
Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell