Att sprida kunskap i flera led

Nyhet

17 januari 2020

Vårt mål på Freja Partner är att vara just en partner till våra klienter och arbeta proaktivt med de juridiska aspekterna i deras verksamhet. Ett väldigt uppskattat upplägg och ett område som vi får fler och fler förfrågningar kring är föreläsningar och utbildningar inom juridiska områden. Det kan handla om generell entreprenadrätt eller ännu mer avgränsat till exempelvis ÄTA-arbeten, men också GDPR eller arbetsrätt.

 

Vi höll nyligen en föreläsning inom entreprenadjuridik uppdelat i två delar, kommersiell och konsument, hos vår klient Karaten Bygg, läs mer om den här.

 

Fördelarna med att hålla utbildningar på plats ute hos våra klienter är att vi kan samla större delar av verksamheten och sprida kunskapen i flera led. Det leder också till fler följd- och detaljfrågor som mynnar ut i intressanta diskussioner.

Är ni intresserade av att ha en föreläsning/utbildning eller workshop hos er? Tveka inte på att höra av er!