Del3: Covid-19 – Förslag och åtgärder från regering och myndigheter

Nyhet

18 mars 2020

Detta är tredje delen i vår informationsserie gällande företagsfrågor kopplade till Covid-19-utbrottet. Läs mer om texten i sin helhet här och tillhörande text om hur informationen skall användas.

 

Del3

 

FÖRSLAG OCH ÅTGÄRDER FRÅN REGERING OCH MYNDIGHETER

 

Vi har nedan sammanställt information om några av de förslag som regeringen presenterat med anledning av Covid-19. Vi har valt ut de förslag som vi tror är intressantast för er att läsa lite mer om. I skrivande stund är det endast förslag från regeringens håll, vilket kan innebära att det inte i närmare detalj är preciserat hur förslagen kommer att implementeras i dagsläget. Detta kommer att förtydligas i takt med att beslut fattas av riksdagen kring implementering av förslagen. Respektive myndighets hemsida uppdateras kontinuerligt med relevant information i dessa frågor.

 

Tillfälligt avskaffat karensavdrag och läkarintyg

Sedan 2019 har karensdagen ersatts av ett karensavdrag. Karensavdraget är 20% av sjuklönen. Regeringen meddelade den 13 mars 2020 att karensavdraget slopas tillfälligt. Detta gäller mellan 11 mars och 11 maj. Åtgärden innebär att du som arbetsgivare fortsatt ska göra karensavdraget. Den anställde får i efterhand ansöka om ersättning för karensavdraget. Ansökan ska göras till Försäkringskassan. Även egenföretagare kommer att kompenseras.

Regeringen har även föreslagit att kravet på att uppvisa läkarintyg under sjuklöneperioden avskaffas. För dig som arbetsgivare innebär det att anställda som sjukskriver sig inte behöver lämna läkarintyg.

Den närmare innebörden av förslaget kommer att framgå av den ändringsbudget som ännu inte är beslutad. Försäkringskassan kommer att gå ut med utförligare information när beslut är fattat om förslaget.

 

Statligt ansvar för sjuklönekostnader

Regeringen har föreslagit att staten står för hela kostnaden för sjuklön. Förslaget avser månaderna april och maj 2020. Det innebär att du som arbetsgivare inte behöver ta denna kostnad. Förslaget ska implementeras genom att reglerna blir mer generösa för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader. Försäkringskassan kommer att gå ut med utförligare information när beslut är fattat om förslaget.

 

Korttidspermittering

Förslaget om korttidspermittering innebär att den anställde går ner i arbetstid och att arbetsgivaren därigenom sänker sin lönekostnad. Den anställde kommer dock ändå att få behålla nästan hela sin lön och staten betalar den största delen av mellanskillnaden. Enligt regeringens information kommer stödet att administreras av Tillväxtverket. Stödet kommer att gå att söka från den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från 16 mars enligt information från Tillväxtverket. Möjligheten till att ansöka om korttidspermittering skall gälla under hela 2020. Det är viktigt att du som arbetsgivare säkerställt att det i ert kollektivavtal finns stöd för korttidspermittering eller att ni skriftligen kommit överens med minst 70 procent av arbetstagarna om att korttidspermittering kan komma att genomföras. Ännu finns inte komplett information om hur ansökan görs, men det kommer att ske via Tillväxtverkets hemsida om förslaget verkställs. Hos Tillväxtverket kan ni läsa mer om vilka förutsättningar som i så fall ska vara uppfyllda för att få stödet och se svar på de vanligaste frågorna om stödet. Sidan uppdateras kontinuerligt: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

 

Möjlighet till anstånd med betalning hos Skatteverket

Förslaget går ut på att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Anståndet ska kunna omfatta tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Reglerna föreslås börja gälla den 7 april men ska i så fall kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Detta skulle innebära att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto kan få en återbetalning från Skatteverket. Viktigt att notera är att anståndet är förknippat med ränta och en anståndsavgift. Skatteverket kommer att gå ut med utförligare information när beslut är fattat om förslaget.

 

 

ÖVRIGA DELAR I DENNA INFORMATIONSSERIE:

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell