Föreläsning på IHM Business School

Nyhet

08 oktober 2019

 

Förra veckan höll vi en GDPR-föreläsning på IHM Business School. Vår jurist Erik Folke pratade om förordningen i teorin och praktiken men även mer precist gentemot åhörarna där majoriteten studerar digital marketing. Några av frågorna som lyftes:

  • Vad gäller egentligen när man samlar in information om besökare på hemsidan?
  • Vad gäller när man bjuder in till event?
  • Hur länge får man spara personuppgifter?
  • Vad gäller när man köper in kontaktlistor?
  • Vad innebär egentligen samtycke att spara personuppgifter?

Många av frågorna ledde till mycket intressanta diskussioner då svaren inte alltid är solklara. Vi pratade även om inventering, gallring och andra åtgärder man som företag skall genomföra.

Oliver Kraft, lärare för kursen Digital Marketing & Sales Analytics på IHM, ger sin syn på GDPR och vår föreläsning:

”Aldrig förr har mängden data och information som finns tillgänglig inom digital marknadsföring varit större – och Freja Partner bjöd på en konkret föreläsning som gav eleverna en tydlig introduktion till hur de ska förhålla sig till dessa nya möjligheter ur ett legalt perspektiv. Med en blandning av teori och exempel kopplade till deras framtida verktyg är de nu bättre rustade för arbetslivet.

Freja Partners sätt att förhålla sig till GDPR ur ett praktiskt perspektiv gör att jag som företagare känner mig trygg i att det passar väl in i verksamheten”, säger Oliver Kraft som även är Digital Strateg på WonderBrand AB.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell