Framgång förvaltningsrätten

Nyhet

03 juni 2019

Freja Partner AB vann för klients räkning bifall till ansökan om överprövning i mål vid förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 322-19

 

Freja Partners klient fick i domstol bifall till ansökan om överprövning. Domstolen beslutade att den aktuella upphandlingen skulle göras om.

Klienten hade tidigare fått sitt anbud i den aktuella upphandlingen förkastat av den upphandlande myndigheten.

I det fall att ni anser att ni exempelvis fått ett anbud felaktigt förkastat i en upphandling, att ni borde vunnit upphandlingen eller att den upphandlande myndigheten utformat ett felaktigt förfrågningsunderlag kan en ansökan om överprövning inlämnas till domstol. Det är mycket viktigt att ansökan om överprövning inlämnas inom 10 dagar från det att ni fick tilldelningsbeslutet, om ni fått detta elektroniskt. Denna tidsfrist kallas avtalsspärren. Om en ansökan om överprövning inlämnas till förvaltningsrätten inom avtalsspärren är den upphandlande myndigheten förhindrade att träffa avtal i upphandlingen till dess att domstol avgjort målet.