Framgång förvaltningsrätten

Kundcase

03 juni 2019

Freja Partner AB vann för klients räkning bifall till ansökan om överprövning i mål vid förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 322-19

 

Freja Partners klient fick i domstol bifall till ansökan om överprövning. Domstolen beslutade att den aktuella upphandlingen skulle göras om.

Klienten hade tidigare fått sitt anbud i den aktuella upphandlingen förkastat av den upphandlande myndigheten.

I det fall att ni anser att ni exempelvis fått ett anbud felaktigt förkastat i en upphandling, att ni borde vunnit upphandlingen eller att den upphandlande myndigheten utformat ett felaktigt förfrågningsunderlag kan en ansökan om överprövning inlämnas till domstol. Det är mycket viktigt att ansökan om överprövning inlämnas inom 10 dagar från det att ni fick tilldelningsbeslutet, om ni fått detta elektroniskt. Denna tidsfrist kallas avtalsspärren. Om en ansökan om överprövning inlämnas till förvaltningsrätten inom avtalsspärren är den upphandlande myndigheten förhindrade att träffa avtal i upphandlingen till dess att domstol avgjort målet.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell