Framgång i Göteborgs tingsrätt

Nyhet

29 april 2019

Freja Partner AB vann för klients räkning mål vid Göteborgs tingsrätt, mål nr T 820-18

Freja Partner har som ombud för ett fastighetsmäklarföretag riktat talan mot en tidigare mäklare. Istället för anställningsavtal ingick parterna i augusti 2014 ett samarbetsavtal.

Talan grundar sig i  samarbetsavtalet samt det skriftliga sekretessåtagande som parterna ingick vid samma tidpunkt.

Frågan som Göteborgs tingsrätt hade att ta ställning till var om:
(i) mäklaren var bunden till sekretessavtalet,
(ii) mäklaren brutit mot sekretessavtalet, och
(iii) om mäklaren ska betala avtalat vite.

Freja Partner konstaterar glädjande att Göteborgs tingsrätt i alla delar bifallit talan så som den framställts. Tingsrätten har funnit att mäklaren utöver att betala vite även ska stå samtliga rättegångskostnader i målet.