Framgång i Göteborgs tingsrätt

Nyhet

29 april 2019

Freja Partner AB vann för klients räkning mål vid Göteborgs tingsrätt, mål nr T 820-18

Freja Partner har som ombud för ett fastighetsmäklarföretag riktat talan mot en tidigare mäklare. Istället för anställningsavtal ingick parterna i augusti 2014 ett samarbetsavtal.

Talan grundar sig i  samarbetsavtalet samt det skriftliga sekretessåtagande som parterna ingick vid samma tidpunkt.

Frågan som Göteborgs tingsrätt hade att ta ställning till var om:
(i) mäklaren var bunden till sekretessavtalet,
(ii) mäklaren brutit mot sekretessavtalet, och
(iii) om mäklaren ska betala avtalat vite.

Freja Partner konstaterar glädjande att Göteborgs tingsrätt i alla delar bifallit talan så som den framställts. Tingsrätten har funnit att mäklaren utöver att betala vite även ska stå samtliga rättegångskostnader i målet.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell