Framgång i LOU-ärende i Jönköpings förvaltningsrätt

Nyhet

11 oktober 2019

 

LOU, lagen om offentlig upphandling, skall främja fri konkurrens på lika villkor i relation till affärer med offentlig sektor. Lagen är extremt viktig och en grundpelare i vårt samhälle för att undvika bland annat korruption och nepotism.

Lagen till trots så går det givetvis inte alltid korrekt till vid offentliga upphandlingar och privata aktörer ser sig ibland felaktigt åsidosatta eller avfärdade. Det är här vi som juridiskt ombud kommer in i bilden. Känner man som företag att allt inte har gått korrekt till har man möjlighet att ansöka om överprövning till förvaltningsrätten.

Så var det i detta fall då vi hjälpte vår klient mot Lidköpings kommun i Förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har nu kommit med dom innebärande att konkurrensutsättningen i gällande upphandling skall göras om.

 

Josefine Gyllenram, ansvarig jurist i ärendet, ” Kontentan i målet är att det gäller att vara mycket noggrann för att se om den upphandlande myndigheten begått några misstag vid en upphandling då även de minsta misstagen kan leda till att upphandlingen ska göras om. Jag är mycket nöjd med att vi har nått detta utfallet i dom”.

 

Jönköpings förvaltningsrätt, Ärende 2604-19