Alla ska ha rätt till juridisk hjälp

En lösning som gör att ni alltid har juridisk kompetens till hands, helt kostnadsfritt. Självklart hoppas vi på att samarbetet ska utvecklas så att vi får hjälpa er fullt ut.
 • Affärsjuridisk rådgivning
 • Dokument- och avtalsmallar
 • Lagförändringar och nyheter

Aktivera Freja Fri

Alla ska ha rätt till juridisk hjälp

En lösning som gör att ni alltid har juridisk kompetens till hands, helt kostnadsfritt. Självklart hoppas vi på att samarbetet ska utvecklas så att vi får hjälpa er fullt ut.
 • Affärsjuridisk rådgivning
 • Dokument- och avtalsmallar
 • Lagförändringar och nyheter

Aktivera Freja Fri
Stäng fönster

  Få tillgång till Freja Fri

  Fyll i din e-postadress, så aktiverar vi tillgång till dokumentarkivet för dig.


  I FREJA FRI ingår följande för dig att ta del av kostnadsfritt

  Rådgivning
  Kontakta oss hur ofta du vill när du har en affärsjuridisk fråga. Vi ger dig enklare rådgivning i upp till 30 minuter per ärende, kostnadsfritt

  Mallar & checklistor
  I vår mallbank har vi hundratals enklare mallar, checklistor och branschspecifika dokument som ni kan nyttja när behov uppstår, kostnadsfritt.

  Nyheter & lagförändringar
  Våra jurister håller er uppdaterade på nyheter och lagförändringar som kan påverka er verksamhet. Skickas ut månadsvis, kostnadsfritt

  Med Freja Fri har du tillgång till hela dokumentarkivet

  Allmän avtalsrätt

  INFORMATIONSBLAD
  Att skriva avtal

  MALLAR
  Köpeavtal (lösöre)

  Arbetsrätt

  INFORMATIONSBLAD
  Anställningsformer
  Arbetsrätt
  Avsked
  Bonusar
  Fackförbund och förhandlingsskyldigheten
  Tidsbegänsad anställning
  Tillvidareanställning

  Uppsägning
  CHECKLISTOR
  Uppsägning pga arbetsbrist
  Uppsägning pga personliga skäl
  Utvecklingssamtal (att tänka på inför)

  MALLAR
  Anställningsavtal – Intermittens anställning
  Anställningsavtal – Provanställning
  Anställningsavtal – Tillvidareanställning
  Arbetsintyg
  Besked uppsägning pga arbetsbrist
  Besked uppsägning pga personliga skäl
  Kvittningsmedigvande tjänste-/firmabil
  Skriftlig varning
  Underättelse uppsägning arbetsbrist
  Underättelse uppsägning personliga skäl
  Upphörande av anställning
  Utvecklingssamtal

  Bolags- & Associationsrätt

  INFORMATIONSBLAD
  Checklista – inför Aktieägaravtal
  Aktieöverlåtelse
  Avräkningsnota
  Avsiktsförklaring
  Bestridande av faktura
  Företagsöverlåtelse
  Inkråmsöverlåtelse
  Värdering

  MALL
  Aktiebok
  Aktiebrev
  Avräkningsnota
  Bestridande faktura
  Enkelt äktenskapsförord
  Enkelt äktenskapsförord – aktier
  Fullmakt
  Gåvobrev aktier
  Låneavtal
  Sekretessavtal
  Skuldebrev

  Hyres- & fastighetsjuridik

  INFORMATIONSBLAD
  Hyresjuridik
  Hyresavtal

  MALL
  Gåvobrev – fastighet

  Entreprenadjuridik

  INFORMATIONSBLAD
  ABS18
  ABM07 – Kommentarer från TMF
  ABM07 – leveransklausuler
  ABT06 och AB04
  Allmänna bestämmelser
  ABM07
  Allmänna bestämmelser
  ABS18
  Entreprenad
  Hantverkarformuläret
  Samverkansentreprenader (partnering)
  Uppdragsavtal
  Ångerrätten konsumentverket
  ÄTA

  MALL
  AB04 – Fastpris
  AB04 – Löpande
  ABK09
  ABS18
  ABS18 – ÄTA
  ABT06 – Fastpris
  ABT06 – Löpande
  Anmälan hinder enlABT06
  Anmälan hinder enl AB04
  Anmälan om slutbes. av färdigställd del
  Avrådande vid entreprenadarbeten
  Kontroll av UE och bemanningsföretag
  Entreprenadavtal
  Fakturamall med ROT
  Hanverkarformuläret – 17 Bygglov – medgivande från granne
  Offertmall
  Samarbetsavtal UE
  Uppdragsavtal
  ÄTA-blankett konsument

  GDPR

  INFORMATIONSBLAD GDPR
  Registrerades rättigheter
  Checklista

  GDPR MALL
  Samtycke personuppgifter

  KMA

  MALL
  Anhörighlista
  Arbetsmiljöplan enl AMP-guiden
  Arbetsmiljöplan
  Egenkontroll
  Samtycke personuppgifter anhörig
  Skyddsrond
  Utredning olyckfall och tillbud

  Se hela listan

  DOKUMENTARKIVET uppdateras ständigt och kan från tid till annan skifta i dess utbud beroende på exempelvis lagändringar. Freja Partner AB friskriver sig ansvar i hur material används och dess validitet om ej jurist konsulterats och varit involverad i användandet

  Ta del av våra mallar idag!

  Vi är framtidens juristbyrå

  När ditt företag växer blir vardagen också allt mer påverkad av juridik. Hur ett avtal skrivs med leverantörer, kunder och medarbetare kan till exempel vara avgörande för din fortsatta framgång. Då är det skönt att ha juridisk stöttning, så att du kan koncentrera dig på det viktiga.

  Vi vill hjälpa våra klienter att arbeta proaktivt med de juridiska aspekterna av att driva företag, bland annat att se till att avtal är rätt och lagar och regler efterlevs.

  I begreppet Framtidens juristbyrå bakar vi också in effektivisering och digitalisering. Du kan möta oss på det sätt som passar dig. På telefon, videomöte eller fysiskt möte. Många tjänster hittar du dessutom i vår portal Legalroom.

  Nöjda kunder

  Pontus Kåmark på Swesam berättar om hur de blivit bättre på att hantera de juridiska utmaningar på företaget.

  Läs mer om samarbetet

  Vi kan affärsjuridik

  Våra erfarna jurister tar hand om stora och små ärenden, alltid med samma noggrannhet.

  Affärsjuridik
  Stäng fönster

  Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

  Läs mer om kreditvärdighet
  Stäng fönster

  Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

  Läs mer på Di Gasell
  Stäng fönster

  Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

  Läs mer på DI Gasell