Freja Partner -vilken juridik tillhandahåller vi?

Nyhet

15 maj 2020

Freja Partner startades officiellt i mars 2016 med en tydlig vision och ambition, att göra juridiken mer lättillgänglig och transparent. Detta genom tydliga debiteringsmodeller, digitala hjälpmedel, effektiva processer och ett ”proaktivitetstänk” i att arbeta förbyggande med juridiska aspekter för våra företagsklienter.

Detta i syfte att få fler företag att ta hjälp av jurister med sina utmaningar. Många aspekter av att driva företag bottnar ju trots allt i juridik. Det handlar dels om avtalsförhållanden mellan alltifrån delägare och medarbetare till kunder, leverantörer och samarbetspartners. Men det handlar även mycket om rättigheter och skyldigheter att efterleva i form av bland annat betalningar, GDPR, arbetsrätt, marknadsföring, policys och krav från myndigheter. Detta kan i många fall bli övermäktigt för många små- till medelstora företag i Sverige, och där vill vi vara partnern som underlättar och skapar trygghet.

 

Nu, fyra år senare, så är vi juridisk partner till över 500 företag runtom i Sverige. Men vad är det rent konkret som vi hjälper våra klienter med? Det tänkte vi svara på här.

 

Först och främst är vi, som ovan beskriver, en affärsjuridisk byrå. Våra klienter är företag och det är juridiken kopplat till verksamheten som är vårt fokus.

Vi har delat in vår verksamhet i två huvudkategorier, vi har en processförande avdelning och en avtalshanterande avdelning. Kortfattat hanterar våra jurister i processgruppen tvister och avtalsavdelningen hanterar det övriga i form av exempelvis avtalsupprättning, granskning, rådgivning, GDPR, immateriella rättigheter och arbetsrättsliga frågor.

 

Inom juridiken pratar man ofta om olika fält, och även om vi försöker vara så heltäckande som möjligt så har vi våra huvudområden. Nedan beskriver vi några av dem.

I inom PROCESS/TVISTLÖSNING är våra huvudområden

 • Allmänna fordringstvister

 • Entreprenadrättsliga tvister

 • Hyresrättsliga tvister

 • Arbetsrättsliga tvister

 • Immaterialrättsliga tvister

 • Associationsrättsliga tvister

 

För att försöka förklara tvistlösning så enkelt som möjligt så är grunden att två eller fler parter är oense. Det kan handla om betalningar, utförande, leverans, kvalitet, löften eller andra överenskommelser. Som juridiskt ombud kan hjälpen innefatta flera aspekter såsom tolkning och medling, men ofta handlar det om att vara ombud och företräda klienten hela vägen i processen. Vägen innehåller bland annat underlagsinhämtning, skriftväxlingar, upprättande av krav/stämning/svaromål, muntliga förhandlingar och huvudförhandlingar i domstol. En tvistlösningsprocess kan ta alltifrån några veckor till flera år att avsluta. På Freja Partner hanterar vi alltifrån mindre fordringstvister till större entreprenadtvister i mångmiljonstorlek.

 

På vår AVTALSSIDA är våra huvudområden

 • Allmän bolags- och associationsrätt (exempelvis aktieägaravtal/kompanjonsavtal)

 • Allmän avtalsrätt (allmänna villkor, force majeure etc)

 • GDPR (PUB-avtal, efterlevnad, tolkningar etc)

 • Entreprenadrätt (Uppdragsavtal, formulär, tolkningar etc)

 • Fastighets- och hyresrätt (exempelvis hyresavtal, överlåtelser)

 • Arbetsrätt (exempelvis anställningsavtal)

 • IT-rätt

 • Immaterialrätt

 

När det gäller allmän avtalsupprättning eller granskning så försöker vi på Freja Partner att göra det så ändamålsenligt som möjligt. Att ett avtal är långt innebär inte i sak att det är bra. Det viktigaste är att alla inblandade parter förstår innebörden, att det är tydligt vad som har avtalats om och vad som händer om givna situationer uppstår.

 

 

Genom att arbeta proaktivt med avtalsfrågor och kontroll över rättigheter och skyldigheter vill vi skapa starkare och tryggare företagare. Tvister och andra utmaningar kan givetvis uppstå trots det, men då företräder vi våra klienter hela vägen. Det är vad ett partnerskap på Freja Partner innebär.

 

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!

 

 

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell