Inledning: Gällande Covid-19 -Information i tre delar

Nyhet

18 mars 2020

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL FÖLJD AV COVID-19

 

Freja Partner har i relation till utbrottet av Covid-19, och dess följder av stor osäkerhet hos många av våra företagsklienter, valt att gå ut och besvara ett antal frågor kopplat till ämnet. Vi får många samtal från oroliga klienter och vill med texten nedan försöka besvara några av frågorna så brett som möjligt.

När det gäller juridisk rådgivning så är det alltid bäst att ge rådgivning från fall till fall och klient till klient då omständigheter och förutsättningar alltid kan skilja, så nedan information skall ses som riktlinjer och generell information. Freja Partner uppmanar sina klienter att höra av sig till oss innan vidare åtgärder tas. Nedan information kan komma att ändras (speciellt avsnitt tre –Förslag och åtgärder från regering och myndigheter), vilket innebär att Freja Partner inte kan ta något ansvar i hur denna informationen nyttjas vidare.

 

Vi har delat upp denna information i tre stycken som vägleder inom några huvudfrågor:

 

  1. PERSONAL OCH ARBETSRÄTT
    ”Vad kan jag som arbetsgivare göra när arbetsbrist uppstår till följd av Covid-19?”

 

  1. AVTALSFÖRHÅLLANDEN
    ”Kan jag säga upp ett avtal med hänvisning till Covid-19?”  

 

  1. FÖRSLAG OCH ÅTGÄRDER FRÅN REGERING OCH MYNDIGHETER
    ”Vilka nya förordningar och lagändringar kan hjälpa mig och mitt företag?”

 

Klicka vidare på länkar nedan för att komma till respektive avsnitt:

ÖVRIGA DELAR I DENNA INFORMATIONSSERIE:

 

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell