JURISTEN FÖRKLARAR – Hur går jag tillväga när min kund inte betalar?

Juristen förklarar

22 mars 2021

 

I vår artikelserie JURISTEN FÖRKLARAR svarar vår jurist Simon Konnéus här på en av de vanligaste frågorna som kommer in till oss, Hur går jag tillväga när min kund inte betalar. 

För de flesta företag är det av avgörande betydelse att betalningarna kommer in i tid därför bör man som företag inte acceptera sena betalningar. Sena betalningar kan tyvärr orsaka många problem som till exempel det egna företagets förmåga att i sin tur betala sina egna leverantörer.

Vi kommer nedan ge er en sammanställning hur man kan gå tillväga när en kund inte betalar eller inte betalar i tid. Texten gör dock inte anspråk på att vara uttömmande eller direkt tillämpbar i ert specifika ärende. För rådgivning i ert specifika ärende hjälper vi er gärna och ni är välkomna att kostnadsfritt ställa er fråga här.

Kontakt, dialog och påminnelse

Vårt första tips när fakturans förfallodatum har passerat och er kund inte har betalat är att snabbt ta kontakt med kunden. Det är mycket viktigt att alltid upprätthålla en god dialog och att en faktura inte har betalats i tid kan bero på flera olika anledningar. Om fakturan inte har betalats på grund av ett misstag eller av glömska kan man säkerligen förvänta sig att betalning sker relativt omgående. Om kunden till exempel inte kan betala hela fakturan på en gång är det viktigt att ha en dialog om detta. Kanske kan kunden betala hälften nu och hälften inom kort. Det är betydligt bättre än att inte få betalt överhuvudtaget!

Får man inte tag på kunden är det en bra idé att skicka en påminnelse där det tydligt framgår att fakturan inte är betalad och att fakturans förfallodatum har passerat. När fakturans förfallodatum har passerat finns det även vissa möjligheter att ta ut dröjsmålsränta, påminnelseavgift och förseningsersättning.

Inkassokrav

Inkommer ingen betalning trots kontakt med kunden och/eller påminnelse är nästa steg att skicka ett inkassokrav. Ett inkassokrav får endast skickas om kunden inte bestrider betalningsansvaret.

Ett företag får sköta sin egen inkassoverksamhet men det finns många fördelar med att anlita ett företag med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Något många upplever som en fördel är att det kan kännas jobbigt att skicka inkassokrav i eget namn eftersom det kan ge känslan av att det påverkar kundrelationen. Det är även mycket viktigt att inkassokravet är korrekt utformat. Är inkassokravet korrekt utformat får man enligt lag ta ut en inkassokostnad.

Freja Partner har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och verksamheten bedrivs givetvis i enlighet med lag och god inkassosed.

Ansökan om betalningsföreläggande (summarisk process)

Inkommer ingen betalning trots inkassokrav är nästa steg att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. Samma sak gäller här som vid inkassokrav, en ansökan om betalningsföreläggande får endast skickas om kunden inte bestrider betalningsansvaret. Ansökan om betalningsföreläggande skickas till kronofogdemyndigheten som tar ut 300 kronor i ansökningsavgift.

Om kunden inte bestrider ansökan om betalningsföreläggandet meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag. Det finns sedan möjlighet att begära verkställighet av utslaget vilket innebär att kronofogdemyndigheten genom utmätning kan hjälpa dig att få betalat. Om kunden bestrider ansökan om betalningsföreläggande finns det möjlighet att överlämna ärendet till tingsrätten.

Ansökan om stämning

Har man gått igenom stegen ovan och kunden trots det inte betalar eller bestrider ansökan om betalningsföreläggande, och om det inte går att komma överens på annat sätt, får ärendet avgöras i domstol. Det innebär att en ansökan om stämning får lämnas in till behörig domstol. Domstolen tar ut en ansökningsavgift om 900 kronor eller 2 800 kronor, beroende på storleken på det tvistiga beloppet. Uppgår det tvistiga beloppet till över ett halvt prisbasbelopp (23 800 kronor år 2021) är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

I en domstolsprocess är det ofta tidsfrister som ska efterföljas och mycket som ska hållas koll på och det är (något förenklat) den som påstår något som har bevisbördan för sitt påstående. Lämnar man in en ansökan om stämning är det därför viktigt att yrkande, grunder, sakomständigheter och bevisning är korrekt utformade. Går man igenom hela processen kommer man får bekanta sig med bland annat muntlig förberedelse, förlikningsdiskussioner, slutlig bevisuppgift och huvudförhandling. Avgörs målet efter huvudförhandling kommer domstolen meddela en dom där det framgår om yrkandena bifalles eller ogillas.

Vi på Freja Partner hjälper dig!

Något som inledningsvis är enkelt att se över i den egna verksamheten är följande:

  • Hur ser vår påminnelsehantering ut? Skickar vi ut påminnelse om kunden inte betalar eller inte betalar i tid? Skickar vi inkassokrav och är de korrekt utformade?
  • Hur är våra villkor utformade? Har vi rätt att ta ut dröjsmålsränta, påminnelseavgift och förseningsersättning?
  • Har vi samarbete med någon juridisk byrå om vi hamnar i tvist?

På Freja Partner vill vi att du ska kunna lägga din tid på din kärnverksamhet och på så sätt tjäna mer pengar. Vi på Freja Partner kan hjälpa dig med samtliga steg i denna sammanställning. Vi kan således hjälpa och stötta er genom hela processen, allt för att öka era möjligheter att få betalt. Vi arbetar med partnerskap och erbjuder flera olika paket för att passa just er verksamhet så bra som möjligt.

För mer information om oss eller om ni önskar rådgivning i ert specifika ärende är ni välkomna att kostnadsfritt kontakta oss här.

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell