Norra Dals Brunnsborrning

Kundcase

Det vi framför allt uppskattar är att det är bekvämt att ta hjälp.

Carina Storm

Norra Dals Brunnsborrning har varit verksamma sedan år 1980 och arbetar med borrning för vattenbrunnar, bergvärme och energibrunnar för värmepumpar. Vi utför kompletta installationer för vatten och värmeanläggningar. Vi arbetar framförallt i Dalsland, Värmland, Bohuslän och Norge.

Sedan vi på Norra Dals Brunnsborrning blev medlem hos Freja Partner har vi tagit hjälp i ett par ärende. I de fall har vi haft tvistemål gällande betalning då vi inte fått betalt för jobb vi utfört. I båda fallen gick ärendet till tingsrätten, och Freja Partner bistod oss med hela förloppet från start till mål fram till domslutet.

Vi tycker att det fungerat mycket bra att vara kund hos Freja Partner. Det vi framför allt uppskattar är att det är bekvämt att ta hjälp. När juristerna på Freja Partner satt sig in i ärendet så ”sköter det sig själv”, det har varit okomplicerat.