OHB Sweden

Kundcase

Det känns väldigt tryggt att kunna förlita sig på Freja Partner att tillhandahålla nödvändig kompetens och även fungera som bollplank.

Mats Rieschel

Bland Freja Partners klienter finns företag från nästan alla typer av branscher, från frisören som driver den enskilda firman till den större byggkoncernen med miljardomsättning. Alla med den gemensamma nämnaren att när man driver ett företag så stöter man återkommande på juridiska utmaningar, oavsett hur stor eller liten man är.  En verkligt spännande klient som vi har förmånen att stötta juridiskt är OHB Sweden, ett företag med rymden som inriktning! Vi tog en pratstund med Mats Rieschel på OHB för att få veta lite mer om dem och vilka utmaningar de ställs inför.  

 

Berätta gärna lite mer om OHB Sweden? 

OHB Sweden, med säte i Kista, utvecklar satelliter samt delsystem för större satelliter för jordobservationer, telekommunikation och rymdforskning. Kundbasen är det Europeiska rymdorganet ESA, Svenska Rymdstyrelsen samt större satellitföretag i världen. Företagets personal (knappt 100 anställda) karaktäriseras av hög ingenjörskompetens och spetskompetens inom högkvalitativ tillverkning.

 

Vilka utmaningar ställs ni inför? 

För ett mindre företag med utveckling och tillverkning baserat på omfattande kontraktuella uppdrag med detaljerade kravspecifikationer, är det en utmaning att säkerställa att nödvändig kompetens finns till hands för att hantera alla avtal och dess innehåll. Med en kund och leverantörsbas både inom och utom Europa finns det ett stort behov av att hantera en mängd olika typer av avtal och de frågeställningar som uppstår i samband med utförande av dessa avtal.

 

På vilket sätt har Freja Partner hjälpt er?

Med en mindre organisation som OHB Sweden och den förhållandevis stora spännvidden på avtal är det inte möjligt att besitta all nödvändig kompetens inom organisationen. Då är det ovärderligt att kunna ha tillgång till adekvat kompetens som har möjlighet att kunna svara upp både med rådgivning och mer omfattande legalt arbete inom det juridiska området. Detta gäller såväl avtal med kund och leverantörer såväl som organisationsrelaterad juridik. Att säkerställa denna typ av kompetens med egna resurser skulle kräva en utökning av personalstyrkan som inte är försvarbar för ett mindre företag. Freja har stöttat OHB Sweden inte bara inom avtalsrelaterade områden utan även inom andra områden såsom GDPR, visselblåsarlagen och digital signering.

 

Hur ser ni på 2022? 

OHB Sweden ser med tillförsikt på framtiden. Satellitbranschen växer markant, särskilt med betoning på mindre satelliter och så kallade konstellationer där ett stort antal satelliter gemensamt löser en uppgift. Vi förväntar oss att stärka vår position som etablerad satellitleverantör med en bred kundbas där ett flertal applikationer syftar att till att stärka samhällets kunskaper av faktorer som bidrar till klimatförändringarna. I det sammanhanget kommer det säkert krävas nya affärsupplägg med nya utmaning inom avtal och juridik. Då känns det väldigt tryggt att kunna förlita sig på Freja att tillhandahålla nödvändig kompetens och även fungera som bollplank.

 

Tack så mycket Mats!

Stäng fönster

Ett gott kreditbetyg är ett bevis på att verksamheten är välskött, och därmed en trygghetsfaktor för samarbetspartners och kunder.

Läs mer om kreditvärdighet
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på Di Gasell
Stäng fönster

Dagens Industris Gasellundersökning rankar Sveriges mest framgångsrika företag. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Freja Partner är ett av dem.

Läs mer på DI Gasell